Header
 
 
 
 DUK
 
 
 
Sveiki,
Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]
[ ]
[ ]

Svetainės taisyklės
Svetainės "Antrasis pasaulinis karas" taisyklės

on Trečiadienis, 2005 m. kovo 16 d. spausdinti turinio įrašas sukurti pdf bylą turinio įrašas
komentarai: 67
paspaudimai: 33896


1. Svetainės nuostatos

        1.1 Svetainė yra virtuali Antrojo pasaulinio karo istorijos mėgėjų susibūrimo vieta.
        1.2 Svetainėje nemokamai lankytis, joje pateikiama informacija naudotis, svetainės veikloje dalyvauti gali kiekvienas asmuo, jei jis savo elgesiu nepažeidžia šių taisyklių.
      1.3 Svetainė oficialiai nepalaiko jokios Antrajame pasauliniame kare dalyvavusios šalies ir smerkia bet kurios iš jų įvykdytus nusikaltimus žmonijai.
      1.4 Svetainė savo veiklą grindžia demokratijos principais ir nepropaguoja jokios kitos ideologijos. Svetainė yra visiškai apolitiška ir neremia bei nepropaguoja jokios politinės jėgos.
        1.5 Svetainė neprisiima visuomenės švietėjo vaidmens ir negarantuoja visos joje pateiktos informacijos teisingumo.
        1.6 Svetainė neišreiškia jokios oficialios nuomonės istorijos klausimais. Kiekvienas asmuo turi teisę joje laisvai reikšti savo nuomonę, niekam nieko nepiršdamas.
        1.7 Tvarką svetainėje palaiko administracija.
        1.8 Svetainės administracija pasilieka teisę keisti taisykles.

2. Administracija

        2.1 Administracija - tai vienintelė valdžia svetainėje. Jos sprendimai tvarkant svetainę yra lemiami ir neapskundžiami.
        2.2 Administracijos nariu galima tapti aktyviai dalyvaujant svetainės plėtros procese, rašant straipsnius, rengiant įvairius projektus ir t.t. Sprendimą keisti administracijos narių skaičių ir sudėtį priima pati administracija.
        2.3 Administracija neprisiima atsakomybės už svetainės dalyvių pasisakymus forume, komentaruose, pokalbių skyrelyje ar kitose svetainės vietose, tačiau pasilieka teisę redaguoti ar trinti bet kokią narių paskelbtą informaciją, stabdyti arba nutraukti diskusijas, o taip pat šiose taisyklėse numatyta tvarka apriboti ar panaikinti narių teises.
        2.4 Administracijos nariai, suvokdami savo išskirtinę padėtį ir teises kitų svetainės narių atžvilgiu, savo veikloje turi vadovautis žmoniškumo, nuosaikumo ir protingumo principais, tačiau taip pat privalo nedelsiant ir principingai reaguoti į bet kokius piktybinius išpuolius, kurių tikslas yra kelti sumaištį svetainėje, laužyti jos taisykles ir nusistovėjusias elgesio normas.

3. Nariai

        3.1 Svetainėje registruotis gali bet kuris asmuo. Vienas asmuo gali registruotis tik vienu vardu.
        3.2 Prisijungimo prie svetainės vardas, kurį susikuria narys, negali būti tiesiogiai susijęs arba asocijuotis su bet kokia politine ideologija, bet kokios dabartinės ar bet kada anksčiau egzistavusios valstybės oficialia ar neoficialia simbolika, karo nusikaltėliais, nusikalstamomis struktūromis ar organizacijomis, necenzūriniais žodžiais, įžeidimais, dabartiniais laikais realiai egzistuojančių kitų žmonių asmenvardžiais ar pan. Jei administracija nusprendžia, kad nario vardas yra netinkamas, narys įpareigojamas jį pasikeisti. Tos pačios normos taikomos ir avatarams, parašams ar kitiems asmenį identifikuojantiems elementams. Avataruose, kuriuose vaizduojami istoriniai objektai ar asmenys, gali būti toleruojama ideologinė ar valstybinė simbolika, jeigu ji yra neatskiriama vaizduojamojo objekto dalis, yra pagrįsta istoriškai, o jos demonstravimas nėra savitikslis arba/ir akcentuotas.
        3.3 Visi nariai turi teisę siūlyti svetainei publikuoti savo darbus, kitą jų turimą medžiagą ar jiems žinomą informaciją apie Antrąjį pasaulinį karą: vaizdo ir garso įrašus, nuotraukas, nuorodas ir t.t. Nariai taip pat gali siūlyti svetainei anksčiau pateiktų savo darbų pataisymus ar naujus variantus.
        3.4 Nariai gali dalyvauti arba prašytis priimami į įvairias sistemas ar klubus svetainėje: IRC kanalą, APK kompiuterinių žaidimų klaną ir t.t.
        3.5 Administracija pasilieka teisę, jei manys tai esant reikalinga, ištrinti neaktyvių svetainės vartotojų, kurie ilgą laiką nebesilankė svetainėje, registracijos duomenis.
        3.6 Svetainė saugoja narių konfidencialumą ir niekada, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus, neperduos jos narių asmeninės informacijos, pateiktos ar užfiksuotos registracijos metu, kuri neskelbiama viešai, trečiajai šaliai.

4. Informacija

        4.1 Teisės į visą svetainėje esančią informaciją priklauso svetainės administracijai. Informacijos autoriams tenka atsakomybė už jos teisingumą bei patikimumą, o taip pat jiems tenka visa kita su tos informacijos skelbimu susijusi atsakomybė.
        4.2 Svetainės narių pasiūlytus darbus ar kitą medžiagą peržiūri administracijos nariai ir patalpina svetainėje, jei tokių darbų ar medžiagos skelbimas nepažeidžia šių taisyklių ar Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų. Pasiūlydami savo straipsnius ar kitus savo kūrinius svetainei, jų autoriai:
        4.2.1 suteikia svetainei teisę skelbti tuos jų kūrinius, nurodant autoriaus slapyvardį ar pavardę;
        4.2.2 sutinka su tuo, kad tie kūriniai būtų redaguojami, jeigu juose esanti informacija pažeidžia svetainės taisykles ir/arba Lietuvos Respublikoje galiojančius tesės aktus;
        4.2.3 sutinka su tuo, kad tie kūriniai gali būti redaguojami, jeigu juose pateikiama klaidinga informacija arba ji pateikiama netaisyklingai;
        4.2.4 patvirtina, kad teisę skelbti kūrinius suteikia savanoriškai, be materialaus atlygio, ir šios teisės suteikimo fakto negalės pakeisti jokios ateityje iškilsiančios aplinkybės, išskyrus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų pakeitimus.
        4.3 Administracija gali atsisakyti publikuoti bet kokį darbą ar kitą informaciją, o taip pat gali pašalinti svetainėje jau paskelbtą darbą ar kitą informaciją, jei nuspręs, kad ji yra menkavertė, neatitinka svetainės tematikos, standartų ar kitų administracijos iškeltų kriterijų.
        4.4 Svetainėje tarpusavyje bendraujama ir informacija skelbiama lietuvių kalba. Išimtys suteikiamos tik pavadinimams, asmenvardžiams ir citatoms. Jeigu straipsnio, žinutės, komentaro, pranešimo ar kitokios informacijos autorius pateikia citatą užsienio kalba, jis privalo greta pateikti ir vertimą į lietuvių kalbą. Administracija gali paskirti specialias atskiras svetainės vietas bendravimui užsienio kalbomis.
        4.5 Jeigu viešose diskusijose istorinėmis temomis svetainės narių paskelbta faktinė informacija sukelia abejonių dėl jos tikrumo ar patikimumo, administracijai ar kitiems svetainės nariams pareikalavus informacijos skelbėjas privalo nurodyti tos informacijos šaltinį. Reikalavimas nurodyti informacijos šaltinį negali būti taikomas, jeigu ta informacija yra objektyviai visuotinai žinomi ir nespecializuoti pagrindiniai istoriniai faktai.

5. Draudžiami veiksmai

        5.1. Svetainėje draudžiama skelbti straipsnius, žinutes, pasisakymus, pranešimus, komentarus ar bet kokią kitą tekstinę, vaizdinę, garso, grafinę ar kitokią informaciją, kuri:
        5.1.1 pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančius teisės aktus bei tarptautinius susitarimus arba kursto juos pažeisti;
        5.1.2 yra pornografinio pobūdžio, reklamuojanti seksualines paslaugas, kvaišalų vartojimą ar platinimą;
        5.1.3 yra necenzūrinė, prieštarauja moralės normoms, geram tonui ir visuotinai priimtoms netiketo (interneto etiketo) taisyklėms;
        5.1.4 skatina ar kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę ar kitokią neapykantą;
        5.1.5 yra grasinamo pobūdžio, asmeniškai ar bendrai įžeidžia svetainės narius ar trečiuosius asmenis, juos šmeižia, žemina jų garbę ir orumą;
        5.1.6 pažeidžia bet kurio asmens privatumą arba jei tokios informacijos paskelbimas gali tam asmeniui pakenkti;
        5.1.7 pateikiama kaip istoriniai ar faktiniai duomenys, tačiau yra išgalvota, melaginga, iškreipta arba klaidinanti, o informacijos skelbėjas tuo pat metu aiškiai neperspėja apie tokį informacijos pobūdį ir negali nurodyti šaltinio, kuriuo remdamasis jis paskelbė tą informaciją.
        5.2 Svetainės forume bei kitose svetainės interaktyvaus bendravimo skiltyse draudžiama:
        5.2.1 temų pavadinimuose ir pačiose žinutėse naudoti vien didžiąsias raides;
        5.2.2 iš naujo kurti temas, kurios jau egzistuoja, arba tą pačią temą pradėti keliuose skyriuose;
        5.2.3 kurti temas skyriuose, skirtuose kitai tematikai;
        5.2.4 kurti bereikšmes ir beprasmes temas, o taip pat naujų temų pavadinimus formuluoti abstrakčiai arba taip, jog iš jų nebūtų įmanoma suprasti, apie ką tose temose diskutuojama;
        5.2.5 skelbti žinutes, nesusijusias su tema ar vykstančiomis diskusijomis;
        5.2.6 tą pačią žinutę skelbti daug kartų;
        5.2.7 dalykinėse diskusijose periodiškai skelbti trumpas ir neargumentuotas, vos iš vieno ar kelių žodžių susidedančias žinutes, neturinčias jokios naudos tų diskusijų plėtojimui, ypač kai toks žinučių autoriaus elgesys leidžia įtarti, kad autorius tokiu būdu siekia padidinti paskelbtų asmeninių žinučių skaičių ir formaliai patekti tarp aktyviausių svetainės narių;
        5.2.8 viešas diskusijas paversti asmeninių santykių aiškinimosi vieta;
        5.2.9 nuolatos vartoti žargoną, grubius išsireiškimus ar palyginimus, itin netaisyklingą kalbą ar rašybą.
        5.3 Svetainėje, nesuderinus su administracija, griežtai draudžiama bet kokia forma skelbti komercinio pobūdžio informaciją, kurią skelbdamas, jos autorius siekia materialinės ar kitokios naudos sau arba su juo susijusiems asmenims arba organizacijoms. Išimtis taikoma tik asmeninio pobūdžio komerciniams skelbimams tam skirtame forumo skyriuje "Turgus".
        5.4 Svetainėje griežtai draudžiama skelbti bet kokio pobūdžio politinę ir religinę agitaciją ar propagandą.
        5.5 Kiekvienas svetainės narys gali administraciją informuoti apie netinkamą kitų narių veiklą, pažeidžiančią šiuos draudimus ar taisykles apskritai.

6. Nuobaudos ir poveikio priemonės

        6.1. Nuobaudas nariams už taisyklių pažeidimus ir kitą svetainės interesams prieštaraujantį elgesį skiria svetainės administracija. Numatytos tokios nuobaudos ir poveikio priemonės - oficialus įspėjimas, laikinas draudimas prisijungti prie svetainės ir nuolatinis draudimas prisijungti prie svetainės, ištrinant nario registracijos duomenis.
        6.2 Administracija paprastai paaiškina prasižengusiam nariui, už ką jam buvo skirta nuobauda, tačiau neprivalo to daryti kiekvienu atveju.
        6.3. Oficialus įspėjimas nariui gali būti skirtas už bet kokį elgesį, nesuderinamą su šiomis svetainės taisyklėmis, bet kokios taisykles pažeidžiančios informacijos skelbimą svetainėje arba už administracijos nurodymų nepaisymą.
        6.4 Oficialus įspėjimas galioja tris mėnesius, kuriems praėjus laikoma, kad narys nėra baustas. Jei per tą laiką nariui skiriamas dar vienas oficialus įspėjimas, abiejų nuobaudų galiojimo laikas skaičiuojamas nuo paskutinės nuobaudos paskyrimo datos.
        6.5 Po trijų įspėjimų nariui gali būti laikinai arba visam laikui uždrausta prisijungti prie svetainės. Už itin grubius taisyklių pažeidimus griežčiausios poveikio priemonės gali būti pritaikytos iš karto be jokių įspėjimų.
        6.6 Nariui, kuriam už nusižengimus buvo laikinai uždrausta prisijungti prie svetainės, po šio draudimo termino pabaigos imamas skaičiuoti trijų mėnesių bandomasis laikotarpis, po kurio jis, jei pakartotinai nenusižengia, laikomas nebaustu. Jei per šį laikotarpį narys vėl pažeidžia taisykles, jam gali būti visiems laikams uždrausta prisijungti prie svetainės.
        6.7 Nuobauda gali būti atšaukiama, keičiama ar panaikinama, jei išaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių ta nuobauda negalėjo būti skirta arba galėjo būti skirta kitokia nuobauda. Nuobauda taip pat gali būti atšaukta, jei nubaustas narys savo nuoširdžiu elgesiu ar darbais įrodo, jog jis pasitaisė ir neketina ateityje vėl pažeisti taisyklių.
        6.8 Administracija, redaguodama ar pašalindama bet kurią taisykles pažeidžiančią žinutę, komentarą, pranešimą ar kitą nario paskelbtą informaciją, taip pat sustabdydama arba nutraukdama bet kokią diskusiją be išankstinio perspėjimo arba po perspėjimo, gali, bet neprivalo nariams paaiškinti tokio veiksmo motyvus.
        6.9 Nors šios taisyklės apžvelgia pagrindinius elgesio svetainėje principus, tačiau negali numatyti visų galinčių kilti situacijų. Dėl to administracija pasilieka teisę imtis bet kokių legalių priemonių ir veiksmų, nenumatytų šiose taisyklėse, kuriuos ji laikytų tinkamomis, kad svetainėje būtų užtikrinta tvarka ir taisyklių laikymasis.
        6.10 Ypatingais atvejais administracija informaciją apie taisyklių ir teisės aktų pažeidėją perduoda atitinkamam interneto paslaugų teikėjui ir/arba atitinkamoms specialiosioms tarnyboms.

        Taisyklės patvirtintos ir įsigaliojo 2005 metų gegužės 9 dieną.

        Pataisos:
        2005 metų gegužės 22 dieną pakeistas 3.2 punktas;
        2006 metų kovo 14 dieną pakeisti 3.3, 3.6, 4.1 ir 4.2 punktai bei įvesti 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ir 4.2.4 papunkčiai;
        2007 metų balandžio 27 dieną pakeistas 1.7 punktas, bei įvesti 4.5 punktas ir 5.1.7 papunktis.

        Galią praradusios Svetainės taisyklių formuluotės

Komentarai
Tata Geg 16 : 09:44
Komentarai: 8

Prisiregistruota: Bal 21 : 12:51
Gerai

Vieta: Utena

Arius Bir 02 : 21:36
Komentarai: 145

Ir pas Genį drėvėj turi būt tvarka...
)


Vieta: Lietuva
www.karyba.lt
www.rytufrontas.net
www.plienosparnai.ltGeorgij Žukov Bir 11 : 17:24
Komentarai: 23

Prisiregistruota: Bal 08 : 14:51
Labai puikios taisykles!


Bacilla Sau 24 : 02:34
Komentarai: 45

Prisiregistruota: Spa 31 : 19:57
1.4 Svetainė savo veiklą grindžia demokratijos principais ir nepropaguoja jokios kitos ideologijos. Svetainė yra visiškai apolitiška ir neremia bei nepropaguoja jokios politinės jėgos.

2.1 Administracija - tai vienintelė valdžia svetainėje. Jos sprendimai tvarkant svetainę yra lemiami ir neapskundžiami.

Lietuviu Kalbos Zodynas:
demokrãtija sf. (1) TrpŽ
1. DŽ politinė santvarka, kai valdžia priklauso renkamiems atstovams.
2. organizacijos vadovybės renkamumas bei jos priklausomumas nuo narių daugumos valios

wikipedia:
Demokratija (iš gr. demos "liaudis" ir kratein "valdyti") reiškia valdymo formą, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme, skirtingai nuo valdymo formos, kurioje tokia teisė priklauso vienai klasei, išskirtinei grupei arba autokratui. Šią teisę piliečiai įgyvendina tiesiogiai referendumuose ir plebiscituose arba per savo išrinktus atstovus.

---------------------------------------------------------------------

3.6 Svetainė saugoja narių konfidencialumą ir niekada, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus, neperduos jos narių asmeninės informacijos, pateiktos registracijos metu, trečiajai šaliai.

[nuoroda]

---------------------------------------------------------------------

5.3 Svetainėje, nesuderinus su administracija , griežtai draudžiama bet kokia forma skelbti komercinio pobūdžio informaciją, kurią skelbdamas, jos autorius siekia materialinės ar kitokios naudos sau arba su juo susijusiems asmenims arba organizacijoms.

[nuoroda]

skiltis "Tinklapis"

---------------------------------------------------------------------

5.4 Svetainėje griežtai draudžiama skelbti bet kokio pobūdžio politinę ir religinę agitaciją ar propagandą.

[nuoroda] -> -> www.referendumas.lt

---------------------------------------------------------------------

5. Draudžiami veiksmai

5.5 Kiekvienas svetainės narys gali administraciją informuoti apie netinkamą kitų narių veiklą, pažeidžiančią šiuos draudimus ar taisykles apskritai.

---------------------------------------------------------------------

Neapasakyta ar admininstratorius yra narys, tuo paciu ar administracijai galioja nariams skirtos taisykles.

---------------------------------------------------------------------


Vieta: Londonas
As paskutinis, Bet taip noreciau but pirmu...

Administracija Sau 24 : 03:54
Komentarai: 23

Čia Gaga.

Dėl demokratijos. Didžioji Britanija, šalis, kurioje dabar gyveni, yra monarchija ir tik dalis jos parlamento yra renkama. Ar išdrįsi šią valstybę pavadinti nedemokratiška? Tavo pateikti apibrėžimai yra universalūs, tačiau ne baigtiniai. Svetainės Administracijos nariu gali tapti kiekvienas narys, norintis aktyviai prisidėti prie jos vystymo bei įrodęs pozityvų nusiteikimą jos atžvilgiu. Ir apskritai, taisyklėse ši nuostata įrašyta kalbant apie ideologiją, o ne "valdymo" formą, kuri dėl atsakomybės ir atskaitomybės skirtumų realiame ir virtualiame pasauliuose negali būti tiesiog perkelta iš realaus demokratinės valstybės modelio į svetainę.

Dėl konfidencialumo. Kalba eina apie IP ir kitus duomenis, pagal kuriuos asmenį galima rasti interneto platybėse. O šioje viešoje anketoje pats nusprendi, ką ir kiek apie save pasakysi kitiems svetainės lankytojams. Nori, gali prisistatyti nors ir Brunėjaus sultonu. Tačiau, jeigu ką nors pridirbsi antiįstatymiško, policija ieškos ne sultono, o asmens, kurio IP yra xxx.xx.xxx.xx.

Dėl komercinio pobūdžio informacijos. Cha, net ir nežinojau, kad ėmėte gauti pelną iš savo svetainėlės. Sėkmės užkalant pirmąjį milijoną

Dėl politinės ir religinės agitacijos. Referendumą dėl lito rengė Vyriausioje rinkimų komisijoje registruota piliečių iniciatyvinė grupė. Ar skiri visuomeninį judėjimą nuo politinio arba religinio?

Dėl draudžiamų veiksmų. Kas? Skirsnio pavadinimas "paneigia" 5.5 punktą? Siūlyčiau susipažinti su daugiau panašios struktūros dokumentų. Pavyzdžiui, kad ir su Kelių eismo taisyklėmis. Išlupus iš konteksto du atokiau vienas nuo kito esančius sakinius dar ne tokių "kuriozų" galima prikurti.

Dėl administratorių "nariškumo". Taip, išties šis momentas liko neapibrėžtas. Dėkui už pastabą. Kai susikaups daugiau taisytinų dalykų, apsvarstysime pataisas.

Žiūriu, labai jau smarkiai ėmei mūsų taisykles studijuoti. Gal pagaliau ir jūs ketinate taisykles susikurti - atėjai patirties pasisemti. Tokiu atveju siūlyčiau žvelgti ne vien į įstatymo raidę, bet ir į jo dvasią. Antraip nepakilsi aukščiau korektūros klaidų ieškojimo.


Vieta: Vilnius

Bacilla Sau 24 : 14:47
Komentarai: 45

Prisiregistruota: Spa 31 : 19:57
Dėl demokratijos: Monarchai realios galios mazai turi, parlamentas yra RENKAMAS PILIECIU. Kuri dalis administracijos buvo isrinka nariu? Jums labiau tiktu apibudinimas OLIGARCHIJA (nedidelės grupės žmonių viešpatavimas; šių valdančių asmenų grupė.). Svetaines palyginimas su Britanija yra nevykes.

"Ir apskritai, taisyklėse ši nuostata įrašyta kalbant apie ideologiją, o ne "valdymo" formą"

Nematau kur parasyta taip? Is kur man eiliniam nariui zinoti kaip zodis demokratija interpretuojamas svetaineje? Taisyklese tai neparasyta.

---------------------------------------------------------------------

3.6 Svetainė saugoja narių konfidencialumą ir niekada, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus, neperduos jos narių asmeninės informacijos, pateiktos registracijos metu, trečiajai šaliai.

Kur parasyta jog kalba eina apie IP adresa? Registracijos metu manes prase daugumos duomenu kurie yra anketoje ir jie yra PAVIESINTI. Manau mano vardas ir pavarde yra svarbesnis uz kazkoki IP adresa. Tuo labiau jog pries geristurojantis reikia perskaityti taisykles, kuriose parasyta jog informacija nebus paviesinta.

---------------------------------------------------------------------

5.3 Svetainėje, nesuderinus su administracija , griežtai draudžiama bet kokia forma skelbti komercinio pobūdžio informaciją, kurią skelbdamas, jos autorius siekia materialinės ar kitokios naudos sau arba su juo susijusiems asmenims arba organizacijoms .

Ne apie materialine nauda eina kalba, nauda kuria as gaunu is svetaines tikrai ne materiali.

--------------------------------------------------------------------

5.4 Svetainėje griežtai draudžiama skelbti bet kokio pobūdžio politinę ir religinę agitaciją ar propagandą.


[nuoroda] svetaineje agituojama priestarauti oficialios valdzios veiksmams, ar tai ne politine agitacija?

---------------------------------------------------------------------

5. Draudžiami veiksmai: 5.5 Kiekvienas svetainės narys gali administraciją informuoti apie netinkamą kitų narių veiklą, pažeidžiančią šiuos draudimus ar taisykles apskritai.

Idomu ar daug kam tai atrodo logiska.

---------------------------------------------------------------------

Taisykliu tikrai neketiname kurti, nes nera reikalo.Vieta: Londonas
As paskutinis, Bet taip noreciau but pirmu...

joškė Sau 24 : 16:06
Komentarai: 43

"Kur parasyta jog kalba eina apie IP adresa? Registracijos metu manes prase daugumos duomenu kurie yra anketoje ir jie yra PAVIESINTI. Manau mano vardas ir pavarde yra svarbesnis uz kazkoki IP adresa. Tuo labiau jog pries geristurojantis reikia perskaityti taisykles, kuriose parasyta jog informacija nebus paviesinta."

Ar kas nors verčia tave nurodyti savo vardą ir pavardę? Nepatinka, gali nenurodinėti. Gali pasivadinti kaip tik nori. Nurodydamas savo vardą ir pavardę, tu sutinki, kad jie bus matomi ir kitiems.

"5. Draudžiami veiksmai: 5.5 Kiekvienas svetainės narys gali administraciją informuoti apie netinkamą kitų narių veiklą, pažeidžiančią šiuos draudimus ar taisykles apskritai.

Idomu ar daug kam tai atrodo logiska."


Man tai atrodo visai logiška. 5-ame skyriuje kalbama apie draudžiamus veiksmus ir viską, kas su jais susiję, išskyrus nuobaudas, kurio saprašomos 6-ame skyriuje. Įžvelgiate ką nors nelogiško?

"Taisykliu tikrai neketiname kurti, nes nera reikalo."
Gaila. Jau norėjau siūlyti susikurti geresnes.


Vieta: Vilnius

Vytas_LP Sau 24 : 16:09
Komentarai: 122

Prisiregistruota: Geg 04 : 18:21
Baccila, jei nežadi kurti savo svetainės taisyklių tai ko kimbi prie šitu taisyklių???

Vieta: Skuodas
Jeigu ginčijiesi su kvailiu, labai didelė tikimybė kad jis daro tą patį


Vytas_LP Sau 24 : 16:11
Komentarai: 122

Prisiregistruota: Geg 04 : 18:21
Ir dar, del to referendumo, ar lietuvoje juos draudziama rengti? Nuo kada piliečiai negali rinkti parašų kad išreikšti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu..

Vieta: Skuodas
Jeigu ginčijiesi su kvailiu, labai didelė tikimybė kad jis daro tą patį


Administracija Sau 24 : 17:19
Komentarai: 23

Čia vėl Gaga.

Gaga rašė ...
Didžioji Britanija, šalis, kurioje dabar gyveni, yra monarchija ir tik dalis jos parlamento yra renkama. Ar išdrįsi šią valstybę pavadinti nedemokratiška?

Bacilla rašė ...
Monarchai realios galios mazai turi, parlamentas yra RENKAMAS PILIECIU

Mielasis mūsų kritike, galėtumei pasidomėti elementariais valstybės, kurioje gyveni, valdymo principais. Kada vyko paskutiniai visuotiniai rinkimai į Lordų rūmus?

Bacilla rašė ...
Kuri dalis administracijos buvo isrinka nariu?

Jokia. Didžioji Britanija buvo pateikta tik kaip pavyzdys, kad demokratiškumą apibrėžia ne vien rinkimų forma. Jeigu valstybė gali būti demokratiška savo požiūriu į piliečius ir jų teises bei pareigas su puse renkamo parlamento, teoriškai ji tokia gali būti ir su parlamentu, kuris nėra renkamas visuotiniuose rinkimuose. Jeigu prieštarausi, teks pripažinti, kad Didžioji Britanija tėra tik 46,94 procentais demokratiška valstybė (646 Bendruomenių rūmų nariai ir 730 Lordų rūmų narių).

Kaip tampama svetainės Administracijos nariu, apibrėžta 2.2 punkte. Taigi, vis dėlto egzistuoja tam tikra rinkimo/skyrimo procedūra, nors ji ir ne visuotinė. Jeigu netingi, gali pats suskaičiuoti, kiek procentų demokratijos, kaip tu ją nori vienpusiškai pateikti, egzistuoja svetainėje. Tačiau dar kartą kartoju, žodis "demokratija" taisyklėse neturi tiesioginio ryšio su svetainės Administracijos formavimu. Tai - ne valstybė.

Bacilla rašė ...
Jums labiau tiktu apibudinimas OLIGARCHIJA (nedidelės grupės žmonių viešpatavimas; šių valdančių asmenų grupė.).

Galioja tie patys argumentai, kaip ir kalbant apie demokratiją. Svetainė - ne valstybė. Niekas nėra pririštas prie jos ir nėra priverstas joje gyventi. Ar pavadinsi demokratijos principus deklaruojantį spaudos leidinį nedemokratišku ar oligarchišku tik dėl to, kad jo redakcijos darbuotojai nėra renkami rinkimuose, kuriuose dalyvauja visi prenumeratoriai? Va taip imtų ir kasmet laikraštis rengtų rinkimus. Šiemet vyriausiuoju redaktoriumi išrenkamas santechnikas, o kriminalinio skyriaus redaktoriumi - zakristijonas. Kitais metais didelių šansų kultūros skyriaus redaktoriumi tapti turi kvantinės fizikos inžinierius, o sporto skyriaus redaktoriumi - kalėjimo prižiūrėtojas. Deja, taip nėra. Laikraštyje dirba tie, kas nori ir sugeba dirbti. Ir sprendimą, ar kandidatą įdarbinti, priima pati redakcija (vyriausiasis redaktorius, generalinis direktorius, redakcinė kolegija ar pan.). O skaitytojai leidinį arba skaito, arba jo neskaito. Tačiau kiekvienas skaitytojas turi galimybę pats įsidarbinti tame leidinyje, jeigu nori ir sugeba dirbti tokį darbą.

Gaga rašė ...
Ir apskritai, taisyklėse ši nuostata įrašyta kalbant apie ideologiją, o ne "valdymo" formą

Bacilla rašė ...
Nematau kur parasyta taip? Is kur man eiliniam nariui zinoti kaip zodis demokratija interpretuojamas svetaineje? Taisyklese tai neparasyta.

Gal dar kartą perskaityk...
1.4 Svetainė savo veiklą grindžia demokratijos principais ir nepropaguoja jokios kitos ideologijos.


Tema išsemta.

5.3 Svetainėje, nesuderinus su administracija, griežtai draudžiama bet kokia forma skelbti komercinio pobūdžio informaciją, kurią skelbdamas, jos autorius siekia materialinės ar kitokios naudos sau arba su juo susijusiems asmenims arba organizacijoms.

Bacilla rašė ...
Ne apie materialine nauda eina kalba, nauda kuria as gaunu is svetaines tikrai ne materiali.

Na, tai ką tu tuomet norėjai pasakyti? Tiesiog bandei pareklamuoti savo svetainėlę? Draudžiama skelbti komercinio pobūdžio informaciją. Štai čia yra draudimo objektas. Toliau eina prijungiamasis sakinys, kuris patikslina draudimą. Atrodo, kad tu viską nuo antro galo skaitai.

5.4 Svetainėje griežtai draudžiama skelbti bet kokio pobūdžio politinę ir religinę agitaciją ar propagandą.

Bacilla rašė ...
www.referendumas.lt svetaineje agituojama priestarauti oficialios valdzios veiksmams, ar tai ne politine agitacija?

Nuoroda į svetainę, kurioje informuojama apie demokratinę pilietinę iniciatyvą, pati savaime nėra politinė agitacija ar propaganda.

Bacilla rašė ...
Taisykliu tikrai neketiname kurti, nes nera reikalo.

Taip, tikrai nėra reikalo.


Vieta: Vilnius

Mitchell Sau 24 : 17:46
Komentarai: 25

Prisiregistruota: Lie 17 : 19:59
Bacillos veiksmai primena "juodą konkurenciją"

Vieta: Kaunas
Everything popular is wrong

Arius Sau 24 : 18:59
Komentarai: 145

Bacilla rašė ...
...Registracijos metu manes prase daugumos duomenu kurie yra anketoje ir jie yra PAVIESINTI...

Nueik į Nustatymus ir viską išsitrink, jei nenori, kad apie tave žinotų...
Gaga rašė ...
...Svetainė - ne valstybė. Niekas nėra pririštas prie jos ir nėra priverstas joje gyventi...

Visiškai pritariu, nepatinka taisyklės, rašyk Gagai asmeninį pranešimą ir diskutuokite į sveikatą, dėl jų pakeitimo...
Bacilla rašė ...
...Kuri dalis administracijos buvo isrinka narių?...

Jei neklystu Jexter buvo "viešai" pasiūlytas ir priimtas į administraciją už aktyvumą ir darbą tobulinant svetainę. Ir nebuvo nei vieno prieštaraujančio (jei klystu pataisykite).

Tai tiek

Mano asmeninė nuomonė apie taisykles tik teigiama. Užtenka pažvelgti į panašaus turinio tik be taisyklių gyvuojančius puslapius... vienu žodžiu betvarkė.


Vieta: Lietuva
www.karyba.lt
www.rytufrontas.net
www.plienosparnai.ltBacilla Sau 25 : 02:07
Komentarai: 45

Prisiregistruota: Spa 31 : 19:57
"Mielasis mūsų kritike, galėtumei pasidomėti elementariais valstybės, kurioje gyveni, valdymo principais. Kada vyko paskutiniai visuotiniai rinkimai į Lordų rūmus?"

Britnija yra Konstitucine monarchija, o ne absoliuti monarchija. Valstybe valdo Karaliene, o parlamenta - ministras pirmininkas (Dazniausiai rinkimus laimejusios partijos lyderis).

Pats sakai jog svetaines valdzia nera renkama. Zodis demokratija, paprastai skirtas apibudinti valdymo forma, kuomet valdzia yra RENKAMA. Britanijoj nors ir ne visa valdzia, bet dalis yra renkama, ko svetaineje isvis nera.

Gaga
"Jeigu netingi, gali pats suskaičiuoti, kiek procentų demokratijos, kaip tu ją nori vienpusiškai pateikti, egzistuoja svetainėje"

ogi visas 0% (Net prie smetonos prezidenta rinko tautos atstovai, kuriuos rinko tauta, nors kandidatai buvo paskitri valdzios, demokratijos mazai, taciau vis ne nulis)

Gaga
"Va taip imtų ir kasmet laikraštis rengtų rinkimus. Šiemet vyriausiuoju redaktoriumi išrenkamas santechnikas, o kriminalinio skyriaus redaktoriumi - zakristijonas. Kitais metais didelių šansų kultūros skyriaus redaktoriumi tapti turi kvantinės fizikos inžinierius, o sporto skyriaus redaktoriumi - kalėjimo prižiūrėtojas"

Neturiu nieko pries pries redaktoriu - santechnika, jei jis yra geriausias kandidatas, turi pakankamai kompetencijos, kodel gi ne? Leiskite paklausti kokia dalis Administracijos yra istorikai, zurnalistai ar informatikai?

Atrodo pradedu suprasti ka reiskia zodis "demokratija" jusu svetaineje, tam reikejo ideti tirkai nemazai pastangu. Jei ji visiskai nesusijusi su valdymo forma, kodel pirma pavyzdy pateikei Brtianijos valdymo forma?

Gaga
"Na, tai ką tu tuomet norėjai pasakyti? Tiesiog bandei pareklamuoti savo svetainėlę? Draudžiama skelbti komercinio pobūdžio informaciją. Štai čia yra draudimo objektas. Toliau eina prijungiamasis sakinys, kuris patikslina draudimą. Atrodo, kad tu viską nuo antro galo skaitai."


5.3 Svetainėje, nesuderinus su administracija, griežtai draudžiama bet kokia forma skelbti komercinio pobūdžio informaciją, kurią skelbdamas, jos autorius siekia materialinės ar kitokios naudos sau arba su juo susijusiems asmenims arba organizacijoms.

Prasau paaiskinti ka 5.3 punkte reiskia terminas "kitokios naudos".

Gaga
"Nuoroda į svetainę, kurioje informuojama apie demokratinę pilietinę iniciatyvą, pati savaime nėra politinė agitacija ar propaganda. "

Nuorodos i savo svetaine kurioje informuojama apie galimybe pazaisti kortomis is pinigu patalpinimas, pats savaime nera siekimas materialines naudos??

Savas:
"Nueik į Nustatymus ir viską išsitrink, jei nenori, kad apie tave žinotų..."

Pabandziua prisiregistruoti is naujo, registracijos metu manes prase tik siu duomenu: vardas, slaptazodis, el. pastas. Taigi pasirodo as klydau. Tik idomu kodel niekas man tai nepaaiskino is karto, o reikejo paciam isiaiskinti?

5. Draudžiami veiksmai: 5.5 Kiekvienas svetainės narys gali administraciją informuoti apie netinkamą kitų narių veiklą, pažeidžiančią šiuos draudimus ar taisykles apskritai.

Joshke:
"Man tai atrodo visai logiška. 5-ame skyriuje kalbama apie draudžiamus veiksmus ir viską, kas su jais susiję, išskyrus nuobaudas, kurio saprašomos 6-ame skyriuje. Įžvelgiate ką nors nelogiško?"

Jei jums tai atrodo logiska, priekaistu neturiu, mano nuomone tai nera logiska.

Savas:

"Visiškai pritariu, nepatinka taisyklės, rašyk Gagai asmeninį pranešimą ir diskutuokite į sveikatą, dėl jų pakeitimo... "

Visus kitus klausimus stengiuosi isiaiskinti Asmeniniais pranesimais, taciau kai tik kalba pasisuka apie taisykles diskutuoti pasidaro sunku. Nerekiu is karto, pandau isiaiskinti tyliaim jei tai neduoda rezultatu, viesuma daznai padeda. Pavyzdys butu jusu administratorius Flugzeug, kuris paklaustas kodel musu svetaine (vel reklama!) jis vadina pronaciska, jis liepe gauti muziejaus statusa, o tada pazadejo pratesti diskusija. Tikrai nenoriu jokiu rietenu, malonu jog bent su administracija cia galima normali diskusija.


Vieta: Londonas
As paskutinis, Bet taip noreciau but pirmu...

Bacilla Sau 25 : 02:18
Komentarai: 45

Prisiregistruota: Spa 31 : 19:57
jagdtiger:
"Forumas niekad negali būti demokratiškas (deja...), o tik autoritarinis."

[nuoroda]Vieta: Londonas
As paskutinis, Bet taip noreciau but pirmu...

Gaga Sau 25 : 02:25
Komentarai: 428

Taip... Nesutampa mūsų nuomonės daugeliu klausimų. O taip pat ir kai kurių logikos kategorijų samprata. Ir, matyt, nesutaps. Nieko nepadarysi, visi esame skirtingi ir unikalūs. Malonu buvo padiskutuoti.


Vieta: Vilnius
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultra

joškė Sau 25 : 20:41
Komentarai: 43

[blokuotas administratoriaus]


Vieta: Vilnius

joškė Sau 25 : 20:44
Komentarai: 43

[blokuotas administratoriaus]


Vieta: Vilnius

Bacilla Sau 25 : 21:21
Komentarai: 45

Prisiregistruota: Spa 31 : 19:57
[blokuotas administratoriaus]

Vieta: Londonas
As paskutinis, Bet taip noreciau but pirmu...

Administracija Sau 26 : 08:28
Komentarai: 23

Įkelti paveikslėliai ištampė puslapio dizainą, dėl to ir buvo užblokuoti paskutiniai komentarai. Bacilla, ar tu neturi ką veikti savo svetainėje, kad ieškai čia priekabių ir toliau eskaluoji beprasmius ginčus? Nei tu mus kuo nors įtikinsi, nei pats pakeisi požiūrį. Linkime sėkmės tvarkantis pas save namuose.


Vieta: Vilnius

Bacilla Sau 26 : 15:10
Komentarai: 45

Prisiregistruota: Spa 31 : 19:57
To pacio palikeciau ir jums, (Tiksliau Gagai, bei joshkei), tik ne ieskoti priekabu, o baigti tuos beprasmius trugdymus. Perspeju, jog jei joshke toliau sistemingai trugdys musu galerijos veikla, "beprasmes" diskusijos nenutils. Tik tiek tenoriu. Sekmes ir jums.

Vieta: Londonas
As paskutinis, Bet taip noreciau but pirmu...

joškė Sau 26 : 15:24
Komentarai: 43

"Perspeju, jog jei joshke toliau sistemingai trugdys musu galerijos veikla, "beprasmes" diskusijos nenutils"

Kad mane lyg ir užbanino... A, pasirodo, neišėjo.
O toje galerijoje paskutinį kartą reiškiausi praeitų metų gruodžio 22 d. 15 valandų 8 minutės, galite patikrinti. Paskaičiuojam... prieš 35 dienas. Sakyčiau, jau senokai.
Beje, ką reiškia "beprasmes diskusijos nenutils"? Čia grasinimas floodinti?


Vieta: Vilnius

justinxz Kov 28 : 19:30
Komentarai: 15

Prisiregistruota: Kov 07 : 21:02
wow kiek daug taisykliu


Vieta: Klaipeda
If we don't end war,war will end us - H.G.Wells

Rusas Kov 29 : 16:20
Komentarai: 96

Prisiregistruota: Vas 13 : 15:11
Taisyklės kaip taisyklės.Ne taip jų ir daug.Užtat užtikrina tvarką.


empirio Kov 29 : 19:32
Komentarai: 51

Prisiregistruota: Vas 21 : 10:51
o taisykles tam ir kuriamos kad jas lauzyt

Vieta: Kaunas

Gaga Kov 30 : 10:17
Komentarai: 428

Tiems, kas jas laužo, tenka iš arčiau susipažinti su jų šeštuoju skyriumi.


Vieta: Vilnius
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultra

Arius Kov 30 : 12:14
Komentarai: 145

Tai buvo Dievo žodis, amen


Vieta: Lietuva
www.karyba.lt
www.rytufrontas.net
www.plienosparnai.ltempirio Kov 30 : 12:29
Komentarai: 51

Prisiregistruota: Vas 21 : 10:51
ex....kad Dievo žodis man į ausį tiesei

Vieta: Kaunas

Gretel Bir 13 : 19:05
Komentarai: 12

Prisiregistruota: Geg 23 : 19:55
Aaaaameeeeeeeen

"Kai ateina pasaulio pabaiga,sprogsta žemė,bet anaiptol ne tikėjimas teisingu keliu"-A.Hitleris

Arius Bir 13 : 19:18
Komentarai: 145

Spėju avatarą Gretel teks pasikeisti


Vieta: Lietuva
www.karyba.lt
www.rytufrontas.net
www.plienosparnai.ltAdministracija Bir 13 : 20:55
Komentarai: 23

Gretel avataras su nacių vėliava ištrintas. Jeigu Gretel dar kartą pažeis Svetainės taisyklių 3.2 punktą, jai bus skiriamas oficialus įspėjimas.

P.S. Jeigu čia dabar bus bandoma eilinį kartą diskutuoti apie 3.2 punkto pagrįstumą, protingumą, teisėtumą ir kitas jo savybes, tokie komentarai bus trinami.

Gaga


Vieta: Vilnius

T-34,2 Bir 14 : 19:49
Komentarai: 19

Prisiregistruota: Lap 14 : 21:41
Užsiregistraves jau seniai, bet teisykles perskaičiau tik dabar. Teisyklės gana įdomios ir grieštos, taip ir turi būti.

Vieta: Kaunas
Myliu KARĄ!!!!!!!!!!!!!!!

Gretel Bir 14 : 22:32
Komentarai: 12

Prisiregistruota: Geg 23 : 19:55
Sorry,nedaskaiciau,daugiau taip nepasikartos tikrai

"Kai ateina pasaulio pabaiga,sprogsta žemė,bet anaiptol ne tikėjimas teisingu keliu"-A.Hitleris

Airis Bir 21 : 01:37
Komentarai: 17

Prisiregistruota: Kov 28 : 18:03
Labai geros tasykles

Vieta: kaunas

leitenantas Bir 29 : 12:37
Komentarai: 16

Prisiregistruota: Bir 29 : 12:18
geros taisyklės


Vieta: utena

cmnd Lie 18 : 21:00
Komentarai: 56

Prisiregistruota: Lie 11 : 19:13
griežtos ir tvarkingos taisyklės

Vieta: k

OBANA Lie 19 : 22:30
Komentarai: 254

Prisiregistruota: Bal 21 : 21:05
Niekaip nesupratau, kodėl tam tikru laikotarpiu negalėjau prisijungti. Dabar viskas aišku. Išvadino šovinistu ir dar užblokavo. Cenzūra kaip prie sovietų (nieko nepaš...i - tvarka yra tvarka) .

Vieta: Georgenburg
Jokia gėda nežinoti, gėda apsimesti žinančiu.

OBANA Lap 02 : 17:55
Komentarai: 254

Prisiregistruota: Bal 21 : 21:05
Dėl punkto 3.2 būtų galima ir pasiginčyti. Kaip rašiau viename forume - lazda šiek tik perlenkta, tačiau pasisakymą Administratorius ar -iai ištrynė. Kaip sakoma - už teisybę visi pyksta.

Vieta: Georgenburg
Jokia gėda nežinoti, gėda apsimesti žinančiu.

opel Kov 25 : 23:21
Komentarai: 50

Prisiregistruota: Spa 08 : 20:56
Taisykles... Techniskai jos turetu veikti, bet zmogiskas faktorius jas daro abejotinomis, nes jos sukurtos zmogaus.

Vieta: UK
mes ne angelai.

Gaga Kov 26 : 10:52
Komentarai: 428

Tavo komentaras teoriškai turėtų būti objektyvus ir teisingas, tačiau žmogiškasis faktorius jį daro abejotinu, nes tai tik žmogaus pamąstymas. Ar ne?

Jeigu abejoji viskuo, kas sukurta žmogaus, kaip ištveri šiame pasaulyje? Turbūt labai sunku gyventi nuolat kiekviename žingsnyje ir dėl visko draskomam abejonių?


Vieta: Vilnius
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultra

J.J.Simpson Kov 26 : 23:44
Komentarai: 85

Prisiregistruota: Geg 04 : 21:53
Reikia forume sukurti Tema "kodel reikalinga X.XX taisykle" ir ten paaiskinti, kodel viena ar kita taisykle yra taip o ne kitaip

tad cia baigtusi beletristiku rasinejimas!

Vieta: Vilnius
Aš pasiėmiau iš alkoholio daugiau gero, negu jis pasiėmė iš manęs.- V. Čerčilis


quattro51 Kov 27 : 14:04
Komentarai: 173

Prisiregistruota: Sau 31 : 18:02
Apskritai nemažai svetainių kuriose reikia registruotis yra taisyklės, šitoje svetainėje prižiūrima griežčiau negu kitose, kad taisyklių laikytųsi (kas man ir patinka), tad manau kaip svetainė įsipareigoja neskelbti asmeninių nario duomenų, tai taip kiekvienas narys įsipareigoja ir privalo laikytis taisyklių ir nekelti nereikalingų diskusijų kodėl būtent taip, o ne kitaip.

Vieta: Vilnius
"Old soldiers never die, they just fade away." - Douglas MacArthur


J.J.Simpson Kov 27 : 14:33
Komentarai: 85

Prisiregistruota: Geg 04 : 21:53
na taip, narys "privalo" nekelti diskusijų dėl taisyklių tikslingumo. Tačiau tai tik toerijoje - praktijoje mes aiškiai matome, kad nariai ne tik kelia diskusijas, bet dar kartais ir nekonstruktyvias...

Tad manau, tokia tema forume būtų tikslinga - jau v ien tam, kad sutaupytų daugybę brangaus laiko. Juk laikas - vienintelis neikaip neatsistatantis išteklis!

Vieta: Vilnius
Aš pasiėmiau iš alkoholio daugiau gero, negu jis pasiėmė iš manęs.- V. Čerčilis


audronasa Kov 27 : 21:02
Komentarai: 156

Prisiregistruota: Lie 23 : 06:36
Kokios nesamonės.Jei kam nors kas nors nepatinka iš taisykliu,lai kreipiasi į Adminus.Dar negirdėjau,kad jie nepasižymėtu tolerancija.Aišku,jei nori tik piktybiškai pažeidinėti taisykles,tai atsimink,tai tau ne mokykla,kur viską galėjai.Niekas niekada nedraudžia išreikšti savo nuomonę,reikia žinoti tik formas.
Taisyklės geros ir jos būtinos.

Vieta: Kaunas

Kirvis Kov 27 : 21:52
Komentarai: 42

Prisiregistruota: Sau 31 : 17:55
Pradzioje as jas uzmirsdavau ,todel ir gavau du ispejimus,bet taisykles geros .Turi buti diciplina

Vieta: Vilnius

gefreiter Rgs 26 : 14:21
Komentarai: 9

Prisiregistruota: Rgp 22 : 11:32
man tinka

Vieta: akade

Jexter Rgs 26 : 14:49
Komentarai: 643

Prisiregistruota: Rgp 18 : 18:59
tinka, tai tinka, bet ir laikytis reikia

Vieta: Vilnius, Anykščiai
Oberleutnant Jexter
Kommandant Panzer Lehr Division
Panzergruppe Dietrich
Deutsche Wermacht

Awards:
Eisernes Kreutz 1. Klasse
Eisernes Kreutz 2. Klasse
Deutsches Kreutz 2. Klasse
Nahkampfspangen Bronze

Mazgas Lap 16 : 13:59
Komentarai: 225

taisykles geros, ju reikia laikytis. tik noriu pasidometi. Gaga rase, kad administratoriumi gali tapti bet kuris narys, tai kaip tada ijungiamos galimybes blokuoti, trinti komentarus ir pan.

P.S as i administratorius nesisiulau perjaunas dar


Vieta: Didkiemis/ Kaunas
frazė- gyvenimas yra gražus- nepaguodžia kario su nutrauktomis galūnėmis

Jexter Lap 16 : 14:21
Komentarai: 643

Prisiregistruota: Rgp 18 : 18:59
Na imam ir įjungiam - poros minučių darbas suteikti visas pagrindines administratoriaus teises

Kad būtų aiškiau: kiekvienas narys priklauso tam tikrai vidiniai narių grupei, sakykime visi eiliniai nariai priklauso "Narių" grupei, yra "Administratorių" grupė ir dar kelios, kiekviena grupė turi tam tikras teises ir įgaliojimus

Čia tokia vidinė e107, turinio valdymo sistemos, kurią naudojame, sistema.

[ taisyta Lap 16 : 14:23 ]

Vieta: Vilnius, Anykščiai
Oberleutnant Jexter
Kommandant Panzer Lehr Division
Panzergruppe Dietrich
Deutsche Wermacht

Awards:
Eisernes Kreutz 1. Klasse
Eisernes Kreutz 2. Klasse
Deutsches Kreutz 2. Klasse
Nahkampfspangen Bronze

Mazgas Lap 16 : 17:12
Komentarai: 225

Aaaaa. dabar zinosiu


Vieta: Didkiemis/ Kaunas
frazė- gyvenimas yra gražus- nepaguodžia kario su nutrauktomis galūnėmis

D.D.K. Vas 15 : 14:52
Komentarai: 79

Prisiregistruota: Grd 27 : 14:25
Taisyklės, bet kokiu atveju turi būti.
Žinoma, nebus taip, kad visiems jos patiktų ir tiktų, tačiau jei jos yra, jų privalu laikytis.
Kaip ten sakoma, "nepatinka-nedraugauk, susirink savo žaislus ir....

Vieta: ...

Ringo Bal 05 : 22:32
Komentarai: 1

Prisiregistruota: Bal 05 : 22:19
Puiku:)! Viską supratau!

Vieta: Telsiai

rbt972 Spa 15 : 01:43
Komentarai: 8

Prisiregistruota: Sau 09 : 11:58
Iškilo toks klausymas - ar talpindamas literatūrą siuntinių skyriuje prieštarausiu taisyklėms,jei autorystė neaiški ir siekia prieškario,karo ir pokario laikotarpius ?

Vieta: Aukštaitijos sostinė
Kuo gilesnė bedugnė,į kurią krenti,
tuo daugiau galimybių išmokti skraidyti

Panzermeyer Spa 15 : 02:53
Komentarai: 333

Apie kokio pobūdžio literratūrą kalba ir kodėl neaiški autorystė ?


Vieta: Vilnius
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston,
L'un aimait les Tommi's, l'autre aimait les Teutons.
Chacun, pour ses amis, tous les deux ils sont morts.
Moi, qui n'aimais personne, eh bien! je vis encore.

Georges Brassens, Les deux oncles

rbt972 Spa 15 : 06:13
Komentarai: 8

Prisiregistruota: Sau 09 : 11:58
Panzermeyer,arba tu keistas arba ne,bet kept įmetė vokiškų žurnalų skenus,o tu uždavinėji save žeminančius klausimus,apie kuriuos galėtum patarti profesionaliai.
Sensti,што ли,ar kaip ?


Vieta: Aukštaitijos sostinė
Kuo gilesnė bedugnė,į kurią krenti,
tuo daugiau galimybių išmokti skraidyti

Vytas_LP Spa 15 : 13:08
Komentarai: 122

Prisiregistruota: Geg 04 : 18:21
Nu kiek žinau, tai programinei įrangai yra taikomas toks statusas ''Abandoned software'', tai reiškia kad, tos programinės įrangos gamintojas, jos nebepardavinėja. To pasekoje, ji gali būti bet kieno laisvai platinama. (nu sakykim, kokie seni DOS'iniai žaidimai, gali juos laisvai dėti į savo kokį puslapį, kad bet kas parsisiūstų, gali net bandyt imt pinigus už juos, jei tik atsiras norinčių mokėt už tai )

Nu manau, kad seniem karo laikų žurnalam, tai irgi galima būtų pritaikyti. Ypač jei sakykim jie buvo leidžiami nacių, o ne kokios privačios redakcijos.Vieta: Skuodas
Jeigu ginčijiesi su kvailiu, labai didelė tikimybė kad jis daro tą patį


rbt972 Spa 15 : 13:17
Komentarai: 8

Prisiregistruota: Sau 09 : 11:58
Laukiu išvados mano pateiktam klausimui.
Nesu labai "turtingas",bet svetainės literatūrinius šaltinius galiu papildyti,pvz WWI laikų instrukcijomis

Vieta: Aukštaitijos sostinė
Kuo gilesnė bedugnė,į kurią krenti,
tuo daugiau galimybių išmokti skraidyti

Panzermeyer Spa 15 : 14:36
Komentarai: 333

Nė vienas nejaunėjame, kolega rbt972 - aš ne išimtis. Taip, senstu. Plinku, storėju. Ir kvailėju. Ir piktas/pagiežingas darausi. Kas iš to ?

Dabar apie žeminančius klausimus. Kept patalpinti žurnalai - viena, o "literatūra" bendrai - kita. Dabar, kai patikslinai, galėsiu paieškoti atsakymo. Kiek žinau, (dar nepažiūrėjau tiksliai), tarybiniais laikais sutrumpinus autorių teisių apsaugos terminus, buvo atsiradęs laikotarpis, kai senesnių kūrinių, bent jau kai kurių, autorių teisų nebesaugojo. O jei autorių teisių objektas kažkada tapo nebesaugomas, t.y. autorių teisų galiojimas baigėsi, iš naujo tokių teisių saugoti pradėti nebegalima.

Kalbant apie WWI laikus, gali natūraliai įsijungti ir kiti dalykai. Pagal bendrą taisyklę - autorių turtinės teisės saugomos 70 metų po autoriaus mirties. Jei autorius nenurodytas ir nežinomas - 70 metų nuo kūrinio paskelbimo. WWI laikams tai netgi LABAI aktualu. Todėl ir klausiau, tikslinausi. Atsaknėti bendrai - tas pats kas braižyti su kreida ten, kur reikia matuoti milimetrais


Vieta: Vilnius
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston,
L'un aimait les Tommi's, l'autre aimait les Teutons.
Chacun, pour ses amis, tous les deux ils sont morts.
Moi, qui n'aimais personne, eh bien! je vis encore.

Georges Brassens, Les deux oncles

rbt972 Spa 15 : 14:52
Komentarai: 8

Prisiregistruota: Sau 09 : 11:58
Panzermeyer,konkretumas puošia tave .
Jei esamajame lit. šaltinyje nėra nurodytas autorius ir ženkliukas (C),kaip tada ? Juk yra krūva leidinių,pažymėtu grifu "tarnybiniam naudojimui",kurie sudaryti kolektyvinėmis pastangomis.
Kept įmesti šaltiniai tokiems nepriklauso

Vieta: Aukštaitijos sostinė
Kuo gilesnė bedugnė,į kurią krenti,
tuo daugiau galimybių išmokti skraidyti

Panzermeyer Spa 16 : 01:07
Komentarai: 333

Sakyčiau, atsakymas į tavo pastarąjį klausimą - Autorių ir gretutinių teisių įstatymo 5 str. 2 punkte, kuris dalį autorių teisių nesaugomų objektų apibrėžia taip:

2) teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai;

Taigi oficialaus dokumento (spėju, jei ant jo atsirado grifas "tarnybiniam naudojimui", dokumentas oficialus, ar ne ?) skelbimas autorių teisių nepažeidžia - autorių teisių į tokį dokumentą įstatymas tiesiog nesaugo.

Kalbant apie ankstesnį klausimą - yra dar vienas momentas. TSRS nebuvo ratifikavusi Berno konvencijos, kuri kūriniams, paskelbtiems bet kurios iš susitariančių šalių teritorijoje suteikia teisinę apsaugą visose konvencijoje dalyvaujančiose šalyse. Kitaip tariant, užsienyje išleisto kūrinio nesaugojo, nebent jei buvo atitinkama tarptautinė sutartis su valstybe, kur jis paskelbtas. Kiek tokių sutarčių buvo, jei buvo - kol kas neturiu žalio ar kitos spalvos supratimo. Jei bus labai aktualu - pabandysiu paieškoti.

Pats matai, kiek niuansų. Dėl oficialių dokumentų beveik aišku, o su kitais - klausimas prie klausimo ir dar prie to klausimo klausimėlis. Ir visi - apie konkrečią situaciją.


Vieta: Vilnius
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston,
L'un aimait les Tommi's, l'autre aimait les Teutons.
Chacun, pour ses amis, tous les deux ils sont morts.
Moi, qui n'aimais personne, eh bien! je vis encore.

Georges Brassens, Les deux oncles

rbt972 Spa 16 : 01:09
Komentarai: 8

Prisiregistruota: Sau 09 : 11:58
Tai kaip man pasielgti ?


Vieta: Aukštaitijos sostinė
Kuo gilesnė bedugnė,į kurią krenti,
tuo daugiau galimybių išmokti skraidyti

Panzermeyer Spa 16 : 01:17
Komentarai: 333

Parašyk asmeninę žinutę - ką konkrečiai turi. Pagalvosime.


Vieta: Vilnius
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston,
L'un aimait les Tommi's, l'autre aimait les Teutons.
Chacun, pour ses amis, tous les deux ils sont morts.
Moi, qui n'aimais personne, eh bien! je vis encore.

Georges Brassens, Les deux oncles

OBANA Grd 16 : 21:34
Komentarai: 254

Prisiregistruota: Bal 21 : 21:05
Kažko nesuprantu jūsų taisyklėse - jokių tinklalapių adresų iš kur būtų galima parsisiųsti filmus rašyti negalima, čia viskas aišku, piratavimas ir t.t.. O kaip tada su YouTube tinklalapiu, kaip pastebėjau šiame tinklalapyje rodomų filmų adresus skelbti galima, to administracija nedraudžia. Gal paaiškinsit kuom šis tinklalapis išskirtinis nuo kitų rusiškų, angliškų ar lietuviškų online tinklalapių.

Vieta: Georgenburg
Jokia gėda nežinoti, gėda apsimesti žinančiu.

Kaukas Grd 17 : 13:19
Komentarai: 328

Prisiregistruota: Vas 04 : 15:47
You tube - oficiali svetainė mokanti autoriams už jų kūrinių peržiūras. Su piratavimu tvarkosi pati, kaip sugeba. Nuorodos į ją yra legalios.

Vieta: Kaunas
"Ilgi ginčai rodo, kad tai, dėl ko žmonės ginčijasi, neaišku jiems patiems."

Volteras

OBANA Grd 19 : 18:55
Komentarai: 254

Prisiregistruota: Bal 21 : 21:05
Tai negi be YouTube, daugiau nepiratinių online tinklalapių nėra?

Vieta: Georgenburg
Jokia gėda nežinoti, gėda apsimesti žinančiu.

Kaukas Grd 19 : 19:24
Komentarai: 328

Prisiregistruota: Vas 04 : 15:47
Tai negi be YouTube, daugiau nepiratinių online tinklalapių nėra?

Yra. Ir?
Suformuluok išsamiau, prašau, kuo tamstai šį kart neįtiko svetainės administracija ir esi laukiamas temoje "Pastabos administratoriams".

Vieta: Kaunas
"Ilgi ginčai rodo, kad tai, dėl ko žmonės ginčijasi, neaišku jiems patiems."

Volteras

OBANA Grd 19 : 21:56
Komentarai: 254

Prisiregistruota: Bal 21 : 21:05
Šį kart ... neįtiko ... Aš tik paprasčiausiai domėjausi, neturėdamas jokių pretenzijų adaminų darbui. Kaip visada Kaukas sugeba sutirštint spalvas... O už temą "Pastabos administratoriams" dėkui, būčiau žinojęs, bučiau ten paklausęs, dabar žinosiu.

Vieta: Georgenburg
Jokia gėda nežinoti, gėda apsimesti žinančiu.

Kaukas Grd 19 : 22:12
Komentarai: 328

Prisiregistruota: Vas 04 : 15:47
Aš tik paprasčiausiai domėjausi, neturėdamas jokių pretenzijų adaminų darbui.

Primenu, OBANA, tu nesupratai taisyklių:
Kažko nesuprantu jūsų taisyklėse - jokių tinklalapių adresų iš kur būtų galima parsisiųsti filmus rašyti negalima, čia viskas aišku, piratavimas ir t.t.. O kaip tada su YouTube tinklalapiu

Paaiškinau kaip yra su "You tube" puslapiu ir kodėl nuorodos į jį yra legalios. Tuomet tamsta klausi:
Tai negi be YouTube, daugiau nepiratinių online tinklalapių nėra?

Atsakau - yra, bet tamstą sudomino "You tube". Jeigu norite aptarinėti svetainių, besidalinančių vaizdine medžiaga legalumą, prašau tai daryti forume. Jeigu turite priekaištų administracijai - tam yra forumo tema "Pastabos administratoriams".
Primenu, komentarai čia skirti aptarinėti svetainės "Antrasis pasaulinis karas" taisykles, o ne piratines ir nepiratines svetaines.

Vieta: Kaunas
"Ilgi ginčai rodo, kad tai, dėl ko žmonės ginčijasi, neaišku jiems patiems."

VolterasJūs turite būti prisijungęs kad pateikti pastabas šioje svetainėje, prašome prisijungti, arba, jei nesate registruotas spustelėkite čia prisijungti

Apklausa


Ar lankotės mūsų svetainės "Facebook" paskyroje ir ar ji Jums naudinga?Nesinaudoju "Facebook"

Naujienos skelbiamos šios svetainės "Facebook" paskyroje man yra svarbios.

Nemanau, kad šios svetainės paskyra "Facebook" yra reikalinga

Kita (parašykite savo nuomonę komentaruose).

Naršo
svečių:27
narių:0
Šiame puslapyje:1
Nariai: 4655, naujausias: vaaldas77
Rekomenduojame
http://www.istorikas.lt/

http://www.plienosparnai.lt/news.php

http://rytufrontas.net

Skaitiklis

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
Facebook
Svetainėje esančią informaciją laisvai galima naudoti tik mokslo tikslais (mokykliniams projektams, referatams, kursiniams darbams etc).
Visais kitais atvejais būtina gauti svetainės administracijos ir, jeigu atskirai nurodyta, kūrinių autorių sutikimą. Visada būtina svetainę nurodyti kaip informacijos šaltinį.
© www.antraspasaulinis.net 2003-2014 / el. paštas / naujienos
Užkrauta per:0.3290sek.0.0731užklausųDB užklausų43. Atminties panaudojimas3,611KB