Header
 
 
 
 DUK
 
 
 
Sveiki,
Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]
[ ]
[ ]

Narvikas - trumpa pergalė
Trečiojo straipsnių konkurso dalyvis, užėmęs 6-ąją vietą
on Antradienis, 2006 m. spalio 31 d.
autorius Traidenis autoriaus sąrašas spausdinti turinio įrašas sukurti pdf bylą turinio įrašas
komentarai: 5
paspaudimai: 7639

Straipsnyje aprašoma sąjungininkų intervencija į Norvegiją po to, kai šią šalį užpuolė nacistinė Vokietija. Prie Norvegijos šiaurėje esančio Narviko uosto britai ir prancūzai pasiekė pirmąją pergalę prieš vokiečius Antrajame pasauliniame kare. Deja, susikomplikavusi sąjungininkų padėtis Prancūzijos fronte privertė juos netrukus evakuotis iš Norvegijos.

        Viskas prasidėjo 1940 m. vasario 16 d. vakare, kai į Norvegijos teritorinius vandenis įsiveržė anglų laivas "Cossack", vadovaujamas kapitono Philipo Viano ir užgrobė vokiečių laivą "Altmark", kuriuo buvo gabenami 299 anglų belaisviai. Visi belaisviai sėkmingai grįžo į Angliją, kur juos pasveikino jūrų karo ministras - 66 metų Winstonas Churchillis. Tai buvo pirmas karinis susidūrimas tarp Didžiosios Britanijos ir Vokietijos po to, kai Didžioji Britanija 1939 m. rugsėjo 3 dieną paskelbė karą Vokietijai.


Vokiečių laivas "Altmark", kuriuo gabenti beveik trys šimtai britų belaisvių

        Įsakęs pradėti karo veiksmus Norvegijos teritoriniuose vandenyse, Churchillis norėjo užbaigti nesibaigiančias sąjungininkų diskusijas dėl veiksmų Skandinavijoje. Dar 1939-aisiais, kai lapkričio 30 d. Sovietų Sąjunga užpuolė Suomiją, anglai ir prancūzai pradėjo tartis, kad reiktų įvykdyti intervenciją į Norvegiją ir iš ten padėti Suomijai bei apsaugoti Švediją. Po ilgų derybų net buvo gautas Norvegijos karaliaus Haakono IV sutikimas įsileisti sąjungininkų kariuomenę. Ne paslaptis buvo ir sąjungininkų noras nutraukti vokiečių geležies kelią, kuris ėjo iš Švedijos Karunos rajono per Norvegiją į Vokietiją. Iš pradžių Churchillis pasiūlė tiesiog užminuoti Norvegijos pakrantes, kad vokiečių laivai negalėtų rūdos išplukdyti, bet Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministras lordas Halifaxas tam prieštaravo, pareikšdamas, kad Norvegija yra neutrali ir tai gali išprovokuoti vokiečių agresiją prieš ją.
        Hitleris, irgi suprasdamas, kad nekontroliuodamas geležies kelio yra labai pažeidžiamas, visą laiką mąstė apie Norvegijos puolimą ir ypač Narviko uosto užėmimą, kuris vokiečiams buvo itin svarbus, nes visus metus neužšaldavo. Todėl, pasinaudodamas tuo, kad 1940 m. vasario 16 d. vokiečių laivas buvo užimtas Norvegijos teritorijos vandenyse, 1940 m. balandžio 9 d. užpuolė Norvegiją ir pakeliui buvusią Daniją.


Kariniai veiksmai jūroje 1940 metų balandžio 7-9 dienomis

        Vokietijai užpuolus Norvegiją, sąjungininkai nusprendė siųsti savo kariuomenę į pagalbą vienišai ir silpnai Norvegijos kariuomenei. Sąjungininkų jėgas Norvegijoje sudarė: admirolas Corkas, jungtinių pajėgų vadas; Britanijos ekspedicinis korpusas, vadovaujamas generolo majoro Pierse’o Mackesy; generolo Carlo Gustavo Fleischerio vadovaujama 6-oji norvegų divizija; prancūzų-lenkų ekspedicinis korpusas, vadovaujamas generolo Antoine’o Bethouart’o. Anglai pažadėjo pasiųsti 3-4 divizijas, o prancūzai - savo ekspedicinį korpusą iš 35 000 vyrų.
        1940 m. balandžio 9 d., išvengdami Didžiosios Britanijos karinių jūrų pajėgų, vokiečiai išlaipino 10 000 karių, padalintų į 5 grupes. Sostinę Oslą gynė tik senas Oskarborgo fortas, ginkluotas 2 senom "Krupp" patrankom. Nežiūrint į tai, dėl karininko, vadovavusio gynybai, gudrybių (jis įsakė laukti kol vokiečių laivai prisiartins visai arti ir tik tada šauti) vokiečiai prarado kreiserį "Blücher", su kuriuo žuvo ir 1000 vokiečių karių. Tuoj po to kiti 4 vokiečių laivai apsisuko, nusprendę, kad išlaipinti karius reikia toliau nuo miesto. Visur kitur vokiečių armija užėmė likusius Norvegijos uostus ir nustūmė norvegų armiją į centrinę šalies dalį. Narvike 2000 kalnų šaulių, vadovaujami generolo leitenanto Eduardo Dietlio, užėmė uostą. Į pietus nuo Narviko vokiečiai šventė pergalę Tronheimo uoste.
        1940 m. balandžio 9 d. vakare sąjungininkų generalinis štabas nutarė kontratakuoti ir užimti Narviko bei Tronheimo uostus, o karališkosios jūrų pajėgos - uždaryti ir sunaikinti vokiečių jūrų laivyną. Tarp 1940 m. balandžio 15 ir 18 d. 13 000 anglų išsilaipino Namse ir Andalsnese - į šiaurę ir į pietus nuo Tronheimo. Tuo tarpu anglų-prancūzų-lenkų ekspedicinis korpusas iš 20 000 vyrų išsilaipino 60 km nuo Narviko uosto. Bet tarp gegužės 1 ir 3 d. visi anglai iš Tronheimo rajono buvo sulaipinti į laivus ir išgabenti. Sąjungininkai nusprendė visą dėmesį nukreipti į Narviko uostą. Balandžio 10 ir 13 d. vokiečių karinės jūrų pajėgos buvo sunaikintos dviejuose jūrų mūšiuose ir maždaug 2600 likusių gyvų jūreivių prisijungė prie generolo Dietlio vadovaujamų kalnų šaulių, kurie buvo izoliuoti Narviko uoste ir jau turėjo problemų dėl aprūpinimo maistu.


Prancūzų kariai prie Narviko

        Anglų generolas Mackesy, kuris vadovavo sąjungininkų sausumos operacijoms, buvo nusprendęs užimti Narviką sausumos keliu, prieštaraudamas prancūzų generolo Bethouart’o ir admirolo Corko planams, bet jam sunkiai sekėsi judėti į priekį, todėl jį pakeitė generolas Claude’as Auchinleckas, kuris sutiko su generolo Bethouart’o planu įvykdyti masinį išsilaipinimą Bjerkvike šalia Narviko uosto. Gegužės 13 ir 14 d. tryliktai svetimšalių legiono demibrigadai pavyko užimti Bjerkviko aukštumas, kur ji susijungė su iš šiaurės atvykusiais norvegų armijos likučiais ir lenkais. Stengdamiesi išvengti, kad vokiečių antroji kalnų pėstininkų divizija nesuspėtų laiku atvykti generolui Dietliui į pagalbą, sąjungininkai nusprendė įvykdyti antrą didelį išsilaipinimą, kuris turėjo įvykti gegužės 24 d. Bet dėl to, kad karinės oro pajėgos visiškai negalėjo pridengti išsilaipinimo, jis buvo atidėtas. Gegužės 24 d., tuoj pat po anglų-prancūzų armijos apsupimo Belgijoje, Londonas ir Paryžius liepė savo ekspediciniams korpusams grįžti. Bet dėka generolo Bethouart’o, kuris nusprendė, kad reikia vykdyti antrą išsilaipinimą ir padėti evakuotis anksčiau išlaipintiems kariams, gegužės 28 d. norvegai ir lenkai nustūmė generolo Dietlio vadovaujamus vokiečius iki Švedijos sienos. Nuo birželio 3 iki 8 d. ekspedicinis korpusas paliko Narviko uostą. Birželio 9 d. vokiečiai užėmė uostą be šūvio, kitą dieną norvegų armija kapituliavo. Šis mūšis buvo vienintelė prancūzų pergalė per 1939-1940 m. laikotarpį.
        Sąjungininkai nugalėjo Narviko mūšyje, bet tai nesutrukdė vokiečiams okupuoti visos Norvegijos. Vokiečiai prarado pusę savo karinių jūrų pajėgų ir pranešė apie 1300 žuvusius, kai tuo tarpu sąjungininkai ir norvegai suskaičiavo 5000 žuvusių.


        Šaltiniai

Histoire de la légion, de Narvik a Kolwesi / Henri le Mire. - Paris, 1995
La bataille de Narvik / Johan Waage. - Paris, 1965
La Légion au combat, Narvik, Bir-Hakeim, Dien Bien Phu / Erwan Bergot. - Paris, 1975

        Remtasi papildoma informacija iš interneto


        Nuorodos šia tema

[nuoroda]
[nuoroda]
[nuoroda]


Komentarai
G. Miknevičius Lap 02 : 20:55
Komentarai: 401

Prisiregistruota: Bir 03 : 22:36
Tai tikrai ne pirmas Vokietijos ir Didžiosios Britanijos susidurimas,nes iš kur tada anlų belaisviai?Anglų laivynas iš pat pradžių pradėjo veikti ryžtingai.Galiu patikslinti nuostolius.
Vokiečiai netekožuvusiais ir sužeistais 5 296 žm.lėktuvų 242,3 kreiserius, 10 eskadrinių mininkų,4 povandeninius laivus mokomaji artilerijos laivą ir 10 mažesnių laivų.
Norvegija 2 500 žm. sajungininkai 3 761 žm. 112 lėktuvų 1 lėktuvnešį,1 kreiserį,1 priešlėktuvynės ginybos kreiseris,9 eskadriniai minininkai,6 povandeniniai laivai.

Vieta: Vilnius

Todd Lap 03 : 10:29
Komentarai: 8

Prisiregistruota: Vas 26 : 08:05
Pirmasis vokieciu U-Boat'o susidurimas su anglu keleiviniu* "Athenia" ivyko 1939 09 03. Paskandinta ~1500 zmoniu. Ta pacia diena D. Britanija ir Prancuzija paskelbia Vokietijai kara.
Kiek veliau du vokieciu U-39 ir U-47 atakuoja britu sarvuotlaivi "Royal Oak", jis paskandinamas, taciau vokieciai taip pat patiria nuostoliu. Ir toli grazu dar seka ne vienas Vokietijos ir Anglijos karinis susidurimas: aviacija paskandina sarvuotlaivi "Iron duke"; susprogdinami sarvuotlaivis "Nelson", kreiseris "Belfast";...transportinis "Clement", "Hewton Beach"... Na, ir anglai patiria pergale nuskandindami "Admiral Graf Spee". Taigi [quote] Tai buvo pirmas karinis susidūrimas tarp Didžiosios Britanijos ir Vokietijos po to, kai Didžioji Britanija 1939 rugsėjo 3 dieną paskelbė karą Vokietijai.[/qoute] teigti neteisinga.

Ir aplamai straipsnio pradzia skamba siek tiek propagandiskai: atrodo lyg anglai nebutu patyre jokiu pralaimejimu.. staiga "issiverze", staiga "uzgrobe".

Minetas "Altmark" - tanklaivis. Siek tiek patikslinu ta "Altmarko" uzgrobima.

Buvo zinoma, kad sarvuotlaivio "Admiral Graf Spee" paskandintu laivu jureiviai yra lydinciame laive "Altmarkas". Anglu zvalgyba suranda "Altmarko" dislokacijos vieta ir pasiuncia tenai komandora Vian. Anglu sudetis: kreiseris "Cossack" ir 5 eskadriniai minininkai; vokieciu: "Altmarkas", dvieju norvegu torpediniu kateriu palyda. Anglai isako vokieciams sustoti, taciau jie nepaklusta ir iplaukia i fiorda. Paskui juos - ir anglai. "Altmark" sturmuojamas, islaisvinami belaisviai... idomi detale: dalis belaisviu buvo neutraliu valstybiu, nekariaujanciu su Vokietija, pilieciai.. del ko veliau kilo tarptautinis skandalas.

Straipsnis galetu buti siek tiek praplestas, ideta daugiau iliustraciju.

Vieta: Vilnius

Desert Fox Lap 03 : 22:25
Komentarai: 611

Nesulietuvinti vardai ir pavardės:
Winstonas Churchillis --> Vinstonas Čerčilis
Auchinlekas --> Aučinlekas
ir t.t., trūksta fotografijų. Sutinku su maciuko nuomone jog straipsnis galėtų būti praplėstas. Straipsnis nėra prasčiausias, bent jau aš apie Narviko užėmimą girdėjęs buvau nedaug. 7/10


Vieta: Vilnius
"Wenn man dadurch nichts gewinnen kann, dann sollte man nicht dafür kämpfen." - Erwin Rommel

Gaga Lap 03 : 22:45
Komentarai: 428

Pavardes galima rašyti ir vienaip, ir kitaip. Tai yra laisvas autoriaus pasirinkimas.


Vieta: Vilnius
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultra

Lattras Geg 24 : 06:26
Komentarai: 91

Prisiregistruota: Geg 23 : 05:07
Gegužės 13 ir 14 d. tryliktai svetimšalių legiono Demi brigadai pavyko užimti Bjerkviko aukštumas, kur
Svetimsaliu Legiono pusbrigadei (Demi - brigade de la Legion Etrangere).Si brigada egzistuoja ir dabar.Dislokuota Djibouti,prie Afrikos kisulio.

Vieta: Augsburgas, VokietijaJūs turite būti prisijungęs kad pateikti pastabas šioje svetainėje, prašome prisijungti, arba, jei nesate registruotas spustelėkite čia prisijungti

Apklausa


Ar lankotės mūsų svetainės "Facebook" paskyroje ir ar ji Jums naudinga?Nesinaudoju "Facebook"

Naujienos skelbiamos šios svetainės "Facebook" paskyroje man yra svarbios.

Nemanau, kad šios svetainės paskyra "Facebook" yra reikalinga

Kita (parašykite savo nuomonę komentaruose).

Naršo
svečių:29
narių:0
Šiame puslapyje:1
Nariai: 4655, naujausias: vaaldas77
Rekomenduojame
http://www.ginklai.net/

http://www.plienosparnai.lt/news.php

http://wikings.lt/lt/

Skaitiklis

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
Facebook
Svetainėje esančią informaciją laisvai galima naudoti tik mokslo tikslais (mokykliniams projektams, referatams, kursiniams darbams etc).
Visais kitais atvejais būtina gauti svetainės administracijos ir, jeigu atskirai nurodyta, kūrinių autorių sutikimą. Visada būtina svetainę nurodyti kaip informacijos šaltinį.
© www.antraspasaulinis.net 2003-2014 / el. paštas / naujienos
Užkrauta per:0.3199sek.0.1680užklausųDB užklausų60. Atminties panaudojimas3,508KB