Header
 
 
 
 DUK
 
 
 
Sveiki,
Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]
[ ]
[ ]

Geležinio Vilko Lietuvos partizanai (III dalis)
on Penktadienis, 2006 m. spalio 20 d.
autorius Gintaras Lučinskas autoriaus sąrašas spausdinti turinio įrašas sukurti pdf bylą turinio įrašas
komentarai: 13
paspaudimai: 7157

Pasakojimas apie primirštą ir nedaug kam žinomą antisovietinę rezistencinę organizaciją, įsikūrusią 1940 metais Publikuojamas didelis pluoštas organizacijos dokumentacijos.

        II dalis

        Sąrašo pradžia ankstesnėje dalyje

Nr.
Pareigos
Pavardė, vardas
Įstojo
Pastabos
XI. Vėžionių skyrius
1.
Skyriaus vadovas
  Degėsys Antanas
1940-11-06
 
2.
Vadovo padėjėjas
  Zaleckas Jonas
1940-12-03
 
3.
 
  Kašėta Juozas
1940-12-03
 
4.
 
  Degėsys Jonas
1940-12-03
 
5.
 
  Milius Boleslovas
1940-12-03
 
6.
 
  Degėsys Viktoras
1940-12-03
 
7.
 
  Dirsė Bernardas
1940-12-03
 
8.
 
  Zaleckas Alfonsas
1940-12-03
 
9.
 
  Degėsys Jonas
1940-12-03
 
10.
 
  Milius Viktoras
1940-12-03
 
11.
 
  Tatulis Jonas
1940-02-16
 
12.
 
  Tatulis Adolfas
1941-02-25
 
13.
 
  Krisiulevičius Viktoras
1941-03-15
 
14.
 
  Šilalė Pranas
1941-03-15
 
XII. Žvirgždėnų skyrius
1.
Skyriaus vadovas
  Juonys Alfonsas
1940-12-05
 
2.
Vadovo padėjėjas
  Turskas Jonas
1940-12-06
 
3.
 
  Stanelka Gabrys
1940-12-15
 
4.
Skyriaus agitatorius
  Mikailionis Juozas
1940-12-15
 
5.
 
  Mikailionis Jonas
1940-12-15
 
6.
 
  Mikailionis Alfonsas
1940-12-15
 
7.
 
  Stanelka Gabrys
1940-12-15
 
8.
 
  Turskas Gabrys
1940-12-15
 
9.
 
  Baliukonis Pranas
1940-12-15
 
10.
 
  Remeika Gabrys
1941-04-16
 
XIII. Čižiūnų skyrius
1.
Skyriaus vadovas
  Tankevičius Juozas
1940-11-05
 
2.
Vadovo padėjėjas
  Miškinis Pranas
1940-11-05
 
3.
 
  Tankevičius Vytautas
1940-12-01
 
4.
 
  Vadeika Vladas
1940-12-13
 
5.
 
  Tankevičius Vaclovas
1941-01-29
 
6.
 
  Stumbras Rapolas
1941-01-29
 
7.
 
  Vadeika Bernardas
1941-01-29
 
8.
 
  Rakauskas Vaclovas
1941-01-30
 
9.
 
  Kazakevičius Vladas
1941-01-30
 
10.
 
  Balkauskas Edvinas
1941-02-02
 
11.
 
  Rakauskas Romualdas
1941-02-02
 
12.
 
  Danilevičius Juozas
1941-02-02
 
XIV. Pamusių skyrius
1.
Skyriaus vadovas
  Gliebus Vincas
1941-01-15
 
2.
Vadovo padėjėjas
  Saulėnas Vincas
1941-01-30
 
3.
 
  Saulėnas Motiejus
1941-02-01
 
4.
 
  Zagorskas Bolius
1941-02-01
 
5.
 
  Zagorskas Juozas
1941-02-01
 
6.
 
  Tarasevičius Alfonsas
1941-02-01
 
7.
 
  Gliebus Kazys
1941-02-01
 
8.
 
  Baniulis Daminas
1941-02-01
 
9.
 
  Miškinis Bronius
1941-02-01
 
10.
 
  Saulėnas Juozas
1941-02-01
 
11.
 
  Saulėnas Vincas
1941-02-01
 
12.
 
  Juonys Motiejus
 
 
Merkinės valsčius
XVI. Merkinės apygardos centrinį skyrių sudarė skyrių vadovai:
Nr.
Pareigos
Pavardė, vardas
Įstojimo data
Pastabos
1.
Skyriaus vadovas
  Barysas Vytautas
1940-11-01
  Dabar tarnauja Vilniuje
2.
" - " -
  Karkauskas Petras
1940-11-15
  Savilionių skyriaus vadovas
3.
" - " -
  Povilaitis Zigmas
1940-11-15
  Merkinės mst. skyriaus vadovas
4.
" - " -
  Lepeška Jonas
1940-11-15
  Samūniškių skyriaus vadovas
5.
" - " -
  Dvareckas Jonas
1940-11-15
  Davainiškių skyriaus vadovas
6.
" - " -
  Barysas Juozas
1940-11-15
  Gudakiemio skyriaus vadovas
7.
" - " -
  Bubėnas Julius
1940-11-15
  Ilgininkų skyriaus vadovas
8.
" - " -
  Prieskienis Jonas
1940-11-15
  Vabalių skyriaus vadovas
9.
" - " -
  Barysas Vaclovas
1940-11-15
  Lydekininkų skyriaus vadovas
10.
" - " -
  Gavelis Rokas
1940-11-15
  Raitininkų skyriaus vadovas
11.
" - " -
  Baublys Stasys
1940-11-15
  Perlojos skyriaus vadovas

PASTABA: Merkinės apygardos atskirų skyrių dalyvių sąrašai negauti, todėl nežinomi visi aktyvistai. Skyrių dalyvių sąrašus pateiks aukščiau įvardinti skyrių vadovai.

J.Verseckas
Daugų apygardos vadovas

        Tikra: 11 gvardijos armijos "Smerš" OKR vyr. tardytojas gvardijos kapitonas Mazalovas

GVLP Rokančių apylinkės skyriaus sąrašas
        1. Černiauskas Jonas
        2. Kazlauskas Bronius
        3. Černiauskas Bronius
        4. Karpuška Vladas
        5. Čyras Petras
        6. Kasiulynas Leopoldas
        7. Kasiulynas Bronius
        8. Patackas Vincas
        9. Kazlauskas Cipras
        10. Truncė Alfonsas
        11. Čaplikas Bronius        12. Kasiulynas Bronius, Motiejaus
        13. Kasiulynas Juozas, Juozo

J.Černiauskas
Rokančių skyriaus vadovas

        PASTABA:
        Stanišauskas Vincas
        Čaplikas Bronius sąraše aukščiau.

        Tikra: 11 gvardijos armijos "Smerš" OKR vyr. tardytojas gvardijos kapitonas Mazalovas
        Vincas Stanišauskas, Liudviko, g. 1918, gyv. Alovės vls. Bogušiškių k., ūkininkas, šaulys. 1941 m. GVLP/LAF Daugų vls., Rokančių k. skyriaus narys. 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. 1944 m. rugsėjo-gruodžio mėn. partizanavo K.Barausko-"Vėžio" būryje Varčios miške (Alovės-Daugų vls.). 1944 12 30 suimtas, kalintas Alovėje 2 savaites. 1945 03 29 vėl suimtas. Karo tribunolo 1945 04 20 nuteistas 10 metų lagerio. Kalėjo Tomsko srityje, tačiau pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, po amnestijos 1945 m. gruodžio mėn. paleistas. 1951 10 20 už antikolūkinę propagandą Varėnos liaudies teisme nuteistas 6 mėn. priverčiamųjų pataisos darbų. Bausmę atliko Vilniuje. Mirė 1978 12 09.
        Pirmoji nuotrauka daryta 1940 m. pavasarį V.Stanišauskui (stovi antras iš kairės) tarnaujant Lietuvos kariuomenėje. Antroji - 1945 m. gruodžio pabaigoje, jam grįžus iš lagerio.


Vėžionių kaimo skyriaus veikėjų prieš komunizmą sąrašas
Nr.
Pareigos ir laipsnis
Pavardė, vardas
1.
Skyriaus vadovas - puskarininkis
  Degėsys Antanas
2.
Kasininkas - pilietis
  Zaleckas Jonas
3.
Puskarininkis
  Kašėta Juozas
4.
Grandinis
  Degėsys Jonas
5.
" - " -
  Milius Bolius
6.
" - " -
  Degėsys Viktoras
7.
" - " -
  Dirsė Bernasius
8.
Eilinis
  Zaleckas Alfonsas
9.
Pilietis
  Degėsys Jonas
10.
" - " -
  Milius Viktoras
11.
" - " -
  Tatulis Jonas
12.
" - " -
  Tatulis Adolfas
13.
" - " -
  Krisiulevičius Viktoras
14.
" - " -
  Šilalė Pranas

        Skyrius veikė sąžiningai, drausmingai ir konspiratyviai. Mes priklausėme Sokonių kuopai.

        Tikra: 11 gvardijos armijos "Smerš" OKR vyr. tardytojas gvardijos kapitonas Mazalovas

Žvirgždėnų kaimo skyriaus veikėjų prieš komunizmą sąrašas
Nr.
Pareigos ir laipsnis
Pavardė, vardas
1.
Skyriaus vadovas - puskarininkis
  Juonys Alfonsas
2.
Vadovo padėjėjas - puskarininkis
  Turskas Jonas
3.
Eilinis
  Stanelka Gabrys
4.
Ryšininkas - pilietis
  Mikailionis Juozas
5.
Pilietis
  Mikailionis Jonas
6.
" - " -
  Mikailionis Alfonsas
7.
Eilinis
  Juonys Jonas
8.
Pilietis
  Turskas Gabrys
9.
" - " -
  Baliukonis Pranas
10.
Eilinis
  Remeika Gabrys

        Skyrius veikė sąžiningai, drausmingai ir konspiratyviai. Mes priklausėme Sokonių kuopai. 1941 m.

        Tikra: 11 gvardijos armijos "Smerš" OKR vyr. tardytojas gvardijos kapitonas Mazalovas

Daugų valsčiaus Geidukonių skyrius
Nr.
  Pavardė, vardas, tėvo vardas
Gimimo data
1.
  Bernatavičius Romasius, Jono
1901, išvežtas
2.
  Bernatavičius Izidorius, Jono
1911-08-15
3.
  Jarusevičius Jonas, Jono
1898-05-17
4.
  Aleksandravičius Alfonsas, Silvestro
1910-11-10
5.
  Aleksandravičius Juozas, Silvestro
1921-06-09
6.
  Vaitulevičius Leopoldas, Petro
1907-12-13
7.
  Jankauskas Petras
 
8.
  Damkauskas Adolfas
 
9.
  Balkus Petras, Vinco
1919-02-22
10.
  Tribandis               , s. Adomo
1908-03-14
11.
  Česnulevičius Jonas
 
12.
  Valickas Daminas
 
13.
  Rutkauskas Valentas
 
14.
  Buinickas Antanas
 
15.
  Buinickas Alius
 
16.
  Bernatavičius Telesforas
 
17.
  Jarmalavičius Feliksas
 
18.
  Valickas Teofilius
 
19.
  Valickas Martynas
 
20.
  Jarmalavičius Šimas
 
21.
  Leikauskas Anicetas
 
22.
  Valickas Juozas, Antano
 
23.
  Gecevičius Zigmas
 
24.
  Jarmalavičius Jonas
 
25.
  Dusevičius Juozas
 
26.
  Daugirdas Julius
 
27.
  Jarusevičius Gabrys
 
28.
  Daugirdas Feliksas
 

        Tikra: 11 gvardijos armijos "Smerš" OKR vyr. tardytojas gvardijos kapitonas Mazalovas

Skabeikių kaimo GVLP sąrašas
Nr.
Pareigos ir laipsnis
  Pavardė, vardas 
1.
Skyriaus vadovo padėjėjas, ryšininkas, eilinis
  Šilanskas Petras 
2.
Eilinis
  Dabravolskas Vladas 
3.
Skyriaus vadovas, puskarininkis
  Pušinskas Bronius 
4.
Pilietis
  Pušinskas Jonas 
5.
Eilinis
  Pušinskas Vaclas 
6.
" - " -
  Kairys Maižiešius 
7.
" - " -
  Šilanskas Motiejus 
8.
Eilinis
  Vilkauskas Alius  Gyveno Žilinciškių k.
9.
" - " -
  Žuromskas Bronius 
10.
Pilietis
  Vasiliauskas Vladas  Gyveno Vaikantonių k.

        Tikra: 11 gvardijos armijos "Smerš" OKR vyr. tardytojas gvardijos kapitonas Mazalovas

GVLP Bukauciškių I kaimo skyriaus sąrašas
Nr.
Pareigos ir laipsnis
  Pavardė, vardas
1.
Skyriaus vadovas, pilietis
  Kamandulis Adomas
2.
Puskarininkis
  Kamandulis Adolfas
3.
Vyr. puskarininkis
  Bilinskas Viktoras
4.
Eilinis - savanoris
  Šarkus Alfonsas
5.
Pilietis
  Kamandulis Juozas
6.
" - " -
  Kamandulis Jonas
7.
Eilinis
  Kamandulis Petras
8.
" - " -
  Kamandulis Bronius
9.
" - " -
  Kamandulis Vaclas
10.
Pilietis
  Ribačiauskas Vincas
11.
Eilinis
  Ribačiauskas Petras
12.
" - " -
  Rakauskas Jonas
13.
" - " -
  Krištapavičius Jonas

        Skyrius veikė sąžiningai, drausmingai ir konspiratyviai. Mes priklausėme Sokonių kuopai.

        Tikra: 11 gvardijos armijos "Smerš" OKR vyr. tardytojas gvardijos kapitonas Mazalovas


Vokiečių okupacijos laikotarpio vilnų rekvizicijos lapelis, išduotas GVLP nariui, autoriaus seneliui Vincui Stanišauskui
Paspauskite paveikslėlį, jeigu norite jį pamatyti didesnį


Daugų valsčiaus Kaniūkų kaimo aktyvistų sąrašas
        1. Baliukonis Petras, Kaliksto
        2. Baliukonis Juozas, Kaliksto
        3. Saulynas Gabrys, Juozo
        4. Vasiliauskas Vaclovas, Bernardo
        5. Vasiliauskas Stasys, Juozo
        6. Vasiliauskas Juozas, Juozo
        7. Vasiliauskas Jonas, Juozo
        8. Bačinskas Stasys, Petro
        9. Balkus Feliksas, Juozo
        10. Adžgauskas Aleksas
        11. Janušauskas Vladas
        12. Žydelis Silvestras
        13. Platūkis Antanas, Maižiešiaus
        14. Stanevičius Juozas
        15. Patinskas Jonas

        Šiai grupei vadovavo p. Baliukonis Petras, s. Kaliksto. Už asmenis, išvardintus šiame sąraše, laiduoju.

Petras Baliukonis

       Prašau poną vadovą išduoti šiems asmenims pažymėjimus. Sąrašas tikras.

J.Kvedaravičius

        Tikra: 11 gvardijos armijos "Smerš" OKR vyr. tardytojas gvardijos kapitonas Mazalovas

Daugų aktyvistų sąrašas
        1. Pūtys Juozas
        2. Skliutas Motiejus
        3. Dirsė Juozas
        4. Truncė Juozas, Petro
        5. Skliutas Adomas, Kazio
        6. Skliutas Vincas, Adomo
        7. Dusevičius Krisius
        8. Dabravolskas Juozas
        9. Baliukonis Feliksas
        10. Baliukonis Juozas
        11. Karauskas Cipras
        12. Patackas Vincas
        13. Truncė Alfonsas
        14. Čaplikas Bronius
        15. Sakalauskas Alfonsas
        16. Kasiulynas Bronius
        17. Kasiulynas Juozas

        Tikra: 11 gvardijos armijos "Smerš" OKR vyr. tardytojas gvardijos kapitonas Mazalovas

Čižiūnų kaimo partizanų-šaulių, veikusių bolševikmečiu, sąrašas
Nr.
  Pavardė, vardas  Gyvenamoji vieta
1.
  Tankevičius Juozas, Simono  Čižiūnų k.
2.
  Miškinis Pranas  Sibiriškių k
3.
  Tankevičius Vytautas Simono  Čižiūnų k.
4.
  Vadeika Vladas, Bernardo  Čižiūnų k.
5.
  Tankevičius Vaclovas, Jono  " - " -
6.
  Stumbras Rapolas, Gabrio  " - " -
7.
  Vadeika Bernardas, Jono  " - " -
8.
  Rakauskas Vaclovas, Adomo  Junčionių k.
9.
  Kazakevičius Vladas, Kazio  " - " -
10.
  Balkauskas Edvinas, Mečislovo  " - " -
11.
  Rakauskas Romualdas, Juozo  " - " -
12.
  Danilevičius Juozas, Igno  " - " -

        Tikra: 11 gvardijos armijos "Smerš" OKR vyr. tardytojas gvardijos kapitonas Mazalovas

Daugų II skyriaus "Geležinio Vilko lietuvių partizanų" sąrašas
Nr.
  Pavardė, vardas  Gyvenamoji vieta
1.
  Mironas Julius, Viktoro  Daugų kolonijos, Daugų vls.
2.
  Mačionis Kostas, Silvestro  Atžalyno k., " - " -
3.
  Mačionis Boleslovas, Kazimiero  " - " - "
4.
  Tamulionis Algirdas, Juozo  Daugų kolonijos, " - " -
5.
  Petružis Vytautas, Gabrio (žuvo)  " - " - "
6.
  Gavelis Juozas, Antano  " - " - "
7.
  Mačionis Adolfas, Liucijono  " - " - "
8.
  Petružis Alfonsas, Gabrio  " - " - "
9.
  Liuolia Alfonsas, Valento  Pagilės k., " - " -
10.
  Kaminskas Julius, Prano  Būdos k., " - " -
11.
  Rubliauskas Karolis, Konstanto  Daugų kolonijos, " - " -
12.
  Mačionytė Ona, Kazio  Atžalyno k., " - " -
13.
  Mačionytė Aldutė, Silvestro  " - " - "
15.
  Mačionytė Marijona, Kazio  " - " - "
16
  Anusevičius Juozas 

PASTABA: Mačionis B., Mačionis K. ir Mironas Julius buvo politiniais kaliniais ir išsilaisvino iš kalėjimo 1941 birželio 23 d.

        Tikra: 11 gvardijos armijos "Smerš" OKR vyr. tardytojas gvardijos kapitonas Mazalovas

        IV dalis

        Be autoriaus sutikimo draudžiama šį tekstą publikuoti kitose interneto svetainėse ar kitose informavimo priemonėse.


Komentarai
lemis Spa 10 : 22:04
Komentarai: 129

Prisiregistruota: Geg 07 : 11:22
Perskaičiau jau trečią straipsnio dalį.Tikrai atrodo didelė organizacija,keli šimtai narių.Tačiau veikla praktiškai niekinė.Iškėlė vėliavą ,parašė kelis lapelius.Iki galo neaiški nei organizacijos struktūra nei veikla. O gal visa tai blefas ? Lietuviai sumanūs žmonės,prasidėjo karas,atėjo nauji okupantai,todėl ir sugalvojo galingą antitarybinę organizaciją.Prirašė sarašų,prispausdino pažymėjimų.Straipsnyje rašoma,kad tokie pažymėjimų blankai po kaimus buvo platinami tušti,reikėjo tik savo pavardę įrašyti.Turi tokį pažymėjimą ir gali tikėtis švelnesnės vokiečių valdžios reakcijos.Ir kodėl per šimtus žmonių neatsirado kas parašytu atsiminimus ? Nuo pokario rezistentų memuarų knygynų lentynos tai lūžta. Aš nieko neteigiu,paprasčiausiai išsakiau mane apnikusias abejonęs.

Vieta: šiauliai

Arminas Spa 10 : 23:00
Komentarai: 56

Prisiregistruota: Geg 04 : 15:10
Man irgi kažkas viduje panašaus kirbėjo, bet matyt pabūgau būti nepatriotiškas. Visgi neatmestina galimybė, kad keletas, keliolika ar keliasdešimt aktyvių vyrukų susikūrė sau popierinę organizaciją, kuria galima pasigirti prieš vokiečius ir gauti iš jų lengvatų, postų savivaldoje ir t.t.

Vieta: Raseiniai

Likimas Spa 11 : 10:55
Komentarai: 3

Prisiregistruota: Rgp 07 : 18:09
Lietuvos žymesni istorikai (tame tarpe ir kilę iš Dzūkijos) kažkodėl nesidomėjo šitos organizacijos veikla ir t.t., todėl mano tikslas ir buvo pateikti platesniam istorine praeitimi besidominčių asmenų ratui, kad sužinoti jų nuomones, vertinimus.
Man sunku spręsti apie buvusios pogrindines organizacijos tuometinę veiklą visoje Alytaus apskrityje, tačiau konkrečiai Alovės valsčiuje daugiau kaip 80 procentu buvusiu GVLP narių buvo represuoti, įkalinti arba tapo partizanais ir žuvo Laisvės kovose.
Tęsinyje bus dar informacija apie tai, kad 1944 m. pab. didelėje byloje teisė 26 buvusius GVLP aktyvistus. 3 iš jų nuteisė mirties bausmemis. Tikriausiai kėlė didelę grėsmę ši organizacija sovietinei santvarkai. Juk už gražias akis nenuteisdavo mirties bausme.


Vieta: Alytus

Arminas Spa 11 : 11:52
Komentarai: 56

Prisiregistruota: Geg 04 : 15:10
Labai būtų įdomu žvilgtelėti į tuos nuosprendžius. Kažką konkretaus padaryti tie žmonės turėjo, nors pagal mano turimą ir tuo laiku galiojusį Rusijos Federacijos baudžiamąjį kodeksą atsakomybė buvo numatyta ir įtariant kėsinimąsi į tarybinę santvarką. Galėjo visiškai užtekti ir Mazalovo turimų dokumentų. Bet netgi jeigu dalis narių buvo "popieriniai", pažadėję paramą, bet nieko nenuveikę, vis tiek tie sąrašai ir organizacijos dydis daro įspūdį.

Vieta: Raseiniai

Rusas Spa 11 : 14:18
Komentarai: 96

Prisiregistruota: Vas 13 : 15:11
To arminas:tuomet buvo SSRS, o ne Rusijos Federacija.


Arminas Spa 11 : 14:39
Komentarai: 56

Prisiregistruota: Geg 04 : 15:10
Rusui - tavo žiniai tuo metu ir dar ilgai po to Lietuvos TSR galiojo RSFSR Baudžiamasis (1926m.) ir baudžiamojo proceso (1923m.) kodeksai. Paskaityk kada prie progos ir suprasi, kad lyginant su jais dabartinis LR BK yra liberalų manifestas, ne daugiau.

[nuoroda]

Vieta: Raseiniai

Miksas Lap 18 : 19:04
Komentarai: 3

Prisiregistruota: Lap 18 : 18:48
hm, siaip dvieju is mano giminaiciu pavardes situose sarasuose paminetos. Kiek man zinoma, vienas tardytas Vilniuje ir buvo gaves 25 m. Sibiro, kita po tardymu paleido. Pastarasis dar ir dabar gyvas, galima butu prie progos bandyti paklausti, ka zino apie GVLP. Kiek girdejau, daug partizanu nuotrauku buvo padares, tik negatyvus sunaikines sovietmeciu.

Vieta: Vilnius

Gaga Lap 19 : 00:48
Komentarai: 428

Būtinai išklausinėk, kai bus proga su juo susitikti. Jeigu užrašytum jo atsiminimus, šio straipsnio autorius, manau, nesupyktų, jeigu juos pridėtume.


Vieta: Vilnius
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultra

Miksas Lap 19 : 01:24
Komentarai: 3

Prisiregistruota: Lap 18 : 18:48
reiks laiko atradus pabandyt perskaityt ir atsispausdint situs straipsnius. Suprast kaip kas yra bei progai pasitaikius pakalbinti seneli, ligotas zmogus, nors atminti ir puikia turi, apie pries pussimti metu vykusius ivykius pasakoja kaip vakardiena nutikusius. Beje ir straipsniu autoriaus (ar jo giminaiciu) pavarde lygtais girdeta...

Vieta: Vilnius

Gaga Lap 19 : 01:47
Komentarai: 428

Visų pirma linkiu tavo seneliui ilgų gyvenimo metų, tačiau siūlau pernelyg neatidėlioti tokio pokalbio. Aš, deja, pavėlavau apie praeitį pasikalbėti su savo seneliu.


Vieta: Vilnius
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultra

viza Rgs 11 : 18:23
Komentarai: 2

Prisiregistruota: Rgs 11 : 18:20
Sveiki oho ,kiek pazistamu zmoniu cia radau sarase , bent jau is pasakojimu pazistamu

Vieta: vilnius

Miksas Sau 16 : 19:55
Komentarai: 3

Prisiregistruota: Lap 18 : 18:48
Nuo paskutinio mano komentaro bijau suklysti, tikriausiai trejetas metu praėjo ir džiaugiuos šiandien rankose laikydamas knygą "Pogrindinė "Geležinio Vilko" organizacija Alytaus apskrityje (1940-1941)". Norėčiau padėkoti šio straipsnio ir knygos autoriui už nuveiktą darbą ir įamžintą mano šeimos ir dalelės kitų to sunkaus laikmečio žmonių atminimą. Jaunoji karta nelabai nutuokia kuo gyveno ir ką išgyveno jų protėviai ir kiekviena tokia knyga, toks straipsnis prikelia juos iš užmaršties ir įpareigoja neužmiršti, ir priminti apie tai savo palikuonims.

Vieta: Vilnius

viza Kov 04 : 06:57
Komentarai: 2

Prisiregistruota: Rgs 11 : 18:20
Is tikruju knyga neperteikia visko , galima tik isivaizduoti kas ten vyko . O kada pasakoja artimieji tikrus savo isgyvenimus , va tada gali isivaizduoti ir suprasti .

Vieta: vilniusJūs turite būti prisijungęs kad pateikti pastabas šioje svetainėje, prašome prisijungti, arba, jei nesate registruotas spustelėkite čia prisijungti

Apklausa


Ar lankotės mūsų svetainės "Facebook" paskyroje ir ar ji Jums naudinga?Nesinaudoju "Facebook"

Naujienos skelbiamos šios svetainės "Facebook" paskyroje man yra svarbios.

Nemanau, kad šios svetainės paskyra "Facebook" yra reikalinga

Kita (parašykite savo nuomonę komentaruose).

Naršo
svečių:28
narių:0
Šiame puslapyje:1
Nariai: 4655, naujausias: vaaldas77
Rekomenduojame
http://www.istorikas.lt/

http://www.plienosparnai.lt/news.php

http://wikings.lt/lt/

Skaitiklis

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
Facebook
Svetainėje esančią informaciją laisvai galima naudoti tik mokslo tikslais (mokykliniams projektams, referatams, kursiniams darbams etc).
Visais kitais atvejais būtina gauti svetainės administracijos ir, jeigu atskirai nurodyta, kūrinių autorių sutikimą. Visada būtina svetainę nurodyti kaip informacijos šaltinį.
© www.antraspasaulinis.net 2003-2014 / el. paštas / naujienos
Užkrauta per:0.5030sek.0.1118užklausųDB užklausų60. Atminties panaudojimas3,689KB