Header
 
 
 
 DUK
 
 
 
Sveiki,
Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]
[ ]
[ ]

Kaip mirė Adolfas Hitleris? Trys versijos
on Sekmadienis, 2007 m. lapkričio 18 d.
autorius karela autoriaus sąrašas spausdinti turinio įrašas sukurti pdf bylą turinio įrašas
komentarai: 69
paspaudimai: 54458
 8.3 - 20 balsai -

        Antrasis pasaulinis karas iki šiol yra pats didžiausias karinis konfliktas istorijoje. Trukęs ilgiau kaip šešerius metus, jis įtraukė pėnkių žemynų kareivius bei civilius gyventojus ir pražudė beveik penkiasdešimt milijonų žmonių. Tačiau su savimi jis nusinešė ne tik žmonių gyvenimus ir likimus, bet ir daugelį paslapčių, kurios iki šiol kelia vis daugiau ir daugiau klausimų istorikams.
Viena didžiausių antrojo pasaulinio karo paslapčių, į kurią, gali būti, niekada niekas nebeatsakys – Hitlerio mirtis. Iš tiesų A. Hitlerio mirtis turi keletą versijų, tačiau apie jas pradėta kalbėti tik po karo pabaigos.
        Versija Nr. 1: Hitleris nusižudė. Ši versija yra visiems labai gerai žinoma dar iš mokyklos laikų. Dar sėdint mokyklos suole visiems ir dabar yra aiškinama, kad Trečiojo Reicho fiureris nusižudė. Šią versiją mokykloje girdėjome visi. Tačiau, kiek joje tiesos, šiandien atsakyti negalime. Išsamiau paanalizuokime įvykius, kurie vyko fiurerio bunkeryje Berlyne 1945 m. pradžioje.
        Adolfas Hitleris į bunkerį, po Reicho Kanceliariją, persikelė 1945 metų sausio 16 dieną. Tai buvo tryliktasis ir paskutinis jo bunkeris. Iš čia vyriausiasis Vokietijos kariuomenės vadas vadovavo Reicho sostinės gynimui ir vis dar kliedėjo apie pergalę. Vokietijos situacijai vis aštrėjant, reikėjo greitų sprendimų. Tačiau, tie kas galėjo tuos sprendimus priimti, laukė fiurerio nurodymų. Kaip žinoma Berlyno bunkeryje karo padėties pasitarimai vykdavo kasdien iki pat 1945 m. balandžio 30 dienos. Tai yra, iki pat paskutinės Hitlerio gyvenimo dienos. Tačiau ar jie buvo prasmingi... Hitleris buvo tokios būklės, kad atėjęs į pasitarimus papraščiausiai delsdavo priimti kokius nors sprendimus, arba iš vis jų nepriimdavo. Taip buvo delsiama iki to laiko, kai atpildas už antrojo pasaulinio karo baisumus tapo neišvengiamas. Taigi „tautų tėvas“ turėjo priimti lemiamą sprendimą – sprendimą dėl savo gyvybės.
        Yra išlikę daugybę liudijimų, kurie teigia, kaip A. Hitleris grąsina savo gyvenimą baigti savižudybe. Vienas iš jų fiurerio architekto A. Špėro liudijimas: „Fiureris prieš pat mirtį man pasakė: - Nemanau, kad turiu imti ginklą į rankas, išeiti į gatves ir pats dalyvauti karo veiksmuose. Nenoriu, kad priešai tyčiotųsi iš mano lavono. Ponia Braun nori pasitraukti iš gyvenimo drauge su manimi. Pirmiausia nušausiu Blondį (Hitlerio aviganis). Špėrai, patikėk manimi, man visai nesunku atsisveikinti su gyvenimu. Trumpa akimirka – ir aš busiu laisvas nuo visko, laisvas nuo to ligoto egzistavimo“.
        1945 metų balandžio 29-ąją įvyko A. Hitlerio ir E. Braun vestuvės. Visur karštligiškai skubėta. Vestuvių rengėjai nebesulaukė nei ryto – vestuvės įvyko naktį. Iškart po santuokos apie 4 valandą ryto Hitleris padiktavo du testamentus – vieną politinį, kitą asmeninį. Šiais testamentais Hitleris sudegino visus tiltus, kadangi abiejuose buvo teigiama, kad jis pasitraukia iš gyvenimo. Taigi jam jau nebebuvo kelio atgal. Ir vis dėlto, Hitleris delsė nusižudyti – bijojo.
        Balandžio 29 dieną, kaip paprastai bunkeryje buvo svarstoma karinė padėtis. Ir apskritai, viskas buvo taip kaip visada: nenutrukstami hitlerio postringavimai, monologai, beprasmiški įsakymai, nurodymai jau nebeegzistuojančioms divizijoms... Tik pačiame 29-osios dienos vakare Hitleris ėmėsi savo asmeninių darbų, tiksliau – ėmė rengtis savižudybei. Pirmiausia, jis liepė nunuodyti savo mylimą aviganį Blondį, taip patikrinant nuodų veiksmingumą, ir nušauti dar du jos jaunyklius. Vėliau jis išdalino tokias pat nuodų ampules savo sekretorėms, pradėjo naikinti dokumentus ir įsakė niekam nesigulti.
        Balandžio 30 naktį, 2 valandą 30 minučių, Hitleris įėjo į vieną bunkerio kambarį, kur jo laukė apie 20 ištikimiausių žmonių. Apėjęs rikiuotę, jis paspaudė kiekvienam ranką, kažką nerišliai murmėdamas. Po to jis nuėjo atgal į savo kambarį. O visi šios atsisveikinimo ceremonijos dalyviai patraukė į barą ir muzikai grojant šoko visą naktį. Hitleris pareikalavo, kad baigtųsi ši netvarka, kadangi muzikos garsai pasiekė jo kambarį. Tačiau tą naktį Hitleris taip ir neįstengė pakelti prieš save rankos.
        Prasidėjo balandžio 30 dieną. Jos rytas praėjo kaip ir visada: karinės padėties svarstymai, pietūs su sekretorėmis ir virėja. Po to prasidėjo naujas atsisveikinimas, nauji rankų paspaudimai ir neaiškus fiurerio murmėjimas. Ceremonijai pasibaigus, jis ir jo naujoji žmona pasitraukė į Hitlerio „apartamentus“.
Vėliau, kaip labai prieštaringai liudija vairuotojai, sekretorės, adjutantai ir kiti tuo metu bunkeryję buvę asmenys, pasigirdo šūvis. Tai įvyko 1945 metų balandžio 30 dieną 15 valandų 30 minučių. Į kambarį įėję žmonės pamatė du lavonus – nusišovusio Adolfo Hitlerio ir Evos Braun, mirusios nuo nuodų, kūnus.
        Taigi, kaip buvo aptikti lavonai? Iš parengtinių SS karininko Haico Lingės parodymų: „Pirmiausia išvydau ant sofos sėdinti Adolfą Hitlerį. Ant dešiniojo smilkinio buvo matyti sidabrinės vokiečių monetos dydžio skylė, iš jos per kaklą lėtai tekėjo kraujo srovelė. Hitleris vilkėjo uniformą, kurią aš jam buvau paruošęs iki jo mirties likus keletui valandų. Uniforma nebuvo nė mažiausiai apglamžyta. Valtero tipo 7,65 mm. kalibro revolveris gulėjo ant grindų, ten, kur jis iškrito Hitleriui iš rankos. Beveik už metro gulėjo kitas revolveris – 6,35 mm. kalibro.
        Vienintelės moters, kuri per visą Hitlerio gyvenimą buvo padariusi jam šiokį tokį įspūdį, Evos Brauna lavonas gulėjo šalia mano šeimininko lavono. Manau, kad ji mirė likus keletui akimirkų iki Hitlerio mirties. Beje, didžiausias mano šeimininko noras buvo, kad jie mirtu kartu. Ant Evos Braun veido nebuvo jokių sužeidimų. Atrodė, kad ji ką tik užmigo. Eva prarijo vieną kapsulę iš tų dešimties, kurias turėdamas galvoje susidariusią padėtį jiems davė karo gydytojas. Kapsulės pirmiausia buvo skirtos štabą aptarnavusioms moterims, po to daktaro Gebelso žmonai ir, aišku, Evai“. Dar po kurio laiko likę liudininkai patvirtino, kad Eva ir Hitleris mirė susiglaudę – Eva buvo jaukiai parietusi po savimi kojas, o jos galva patogiai gulėjo ant Hitlerio peties...
        Butent tokie liudijimai kelia labai daug abejonių dėl tokios Hitlerio ir jo žmonos mirties versijos. Ir labai paprasta paaiškinti kodėl. Kalio cianidas, kuriuo nusinuodijo Eva Braun, tiksliau Eva Hitler, yra vienas greičiausiai veikiančių nuodų, nuo kurių žmogus miršta per kelias sekundes. Šie nuodai paraližuoja centrinę nervų sistemą, jų išgėrus žmogų ima tampyti konvulsijos, jam trukčioja kojos, truksta oro, žmogus tiesiog jį ryte ryja ir...negali nuryti. Dažniausiai nusinuodijusių kalio cianidu žmonių galvos būna nenatūraliai atloštos atgal, žandikaulio raumenys sutraukti, veidai iškreipti baisių grimasų. Logiška, kad taip turėjo nutikti ir Evai Braun. Tačiau, kaip teigė liudininkai, ji atrodė „tarsi ką tik užmigusi“.
Tą patį galime pasakyti ir apie Hitlerio lavoną. Iš pradžių lavonus aptikę liudininkai niekaip negalėjo apsispręsti. Vieni teigė, kad Hitleris šovė sau į burną, kiti – kad į kairį smilkinį, dar kiti – kad į dešinį... Yra žinoma, kad Hitleris nusišovė 7,65 mm. kalibro revolveriu. Šaunant iš tokio ginklo šūvis būna labai efektyvus ir jo išeinamoji skylė būna daug didesnė nei įeinamoji. Paprastai erdvė apie šią angą yra aptaškyta smegenimis ir krauju. Taigi, galime daryti išvadą, kad jei Hitleris iš tiesų būtų ištaškęs sau smegenis, tai vargu ar jis butų likęs gulėti taip romantiškai su žmonos galva ant peties.
        Viską apibendrinus galima teigti, kad Hitlerio mirties vaizdas yra labai pagražintas, tačiau visiškai neaišku dėl kokių priežasčių. Ar buvę bunkeryje ir lavonus aptikę liudininkai norėjo visam pasauliui pavaizduoti liudna ir tragišką meilės istoriją, kuri nutruko dėl priešų negailestingumo ir taip vokiečių atmintyse palikti tvirtą ir bebaimį fiurerį. Ar tiesiog jie bandė kažką nuslėpti.
        Versija Nr. 2: Hitleris buvo nužudytas. Vienas iš šios versijos šalininkų žymus mokslininkas Chjū Tomas, kuris savo Hitlerio mirties versiją dėsto pagal sovietų archyvų duomenis sukurtoje knygoje „Antrininkai“.
        Raudonajai armijai vis sparčiau ir su vis didesne jėga artinantis prie Reicho kanceliarijos, po kuria slėpėsi visa nacių grietinėle, bunkeryje buvuiems rūpėjo kuo greičiau iškilti į paviršių ir išsilakstyti mažomis grupelėmis į saugias vietas. Kiekvienam rūpėjo savas kailis. Tačiau visi laukė. Laukė vis taip ir nepasiryžtančio nusižudyti Hitlerio. Kažkam reikėjo jį padrasinti arba...tiesiog tai atlikti už jį. Tačiau, kas galėjo pasiryžti tokiam žingsniui – nužūdyti žmogų, kuris tiek metų buvo tarsi dievas beveik visai vokiečių tautai. Kaip bebūtų, paskutinėmis karo dienomis Hitleris nebebuvo panašus į tą žmogų, kuris tapo Vokietijos kancleriu prieš 12 metų. Vaizdas buvo apgailėtinas, iš jo liko tik buvusios didybės parodija: akys pilnos vandens, paraudusios, ant veido – išdžiuvusių ašarų pėdsakai, iš burnos srovele bėga seilės. Paskutinė parkinsono ligos stadija jo judesius darė sinchroniškus.
        Pagrindiniu įtariamuoju fiurerio žmogžudystės byloje tapo Lingė, žmogus, kurio niekas nelaikė protingu. Tiesa, nors pagal šią verija, Lingė ir nužudė Hitlerį, tačiau vargu ar tai buvo jo paties sumanymas. Ne paslaptis, kad visi laukė fiurerio mirties, kadangi tik tada visi galės pasirūpintis savuoju likimu. Taigi, Hitlerį išdavė visi, net ir jo likę artimiausi bendražygiai Martynas Bormanas ir Josefas Gebelsas. Pagal šią versija butent Bormanas davė Lingei tikslius ir aiškius nurodymus kuo „kuo greičiau viską baigti“.
        Pasak versijos, Lingė Hitlerį pasmaugė. Po to buvo incenizuota savižudybė, kuriai Hitleris tai ir nepasiryžo. Žmogžudystę nuslėpti siekta todėl, kad buvo puikiai žinoma, kad Hitlerio gyvenimas paskutinėmis karo dienomis bus žinomas visam pasauliui ir tai užtrauktų didelę gėda.
        Kas įvyko toliau, puikiai visi žinome. Lavonai buvo atnešti į fiurerio kambarį ir pasodinti imituojant savižudybes. Butent todėl, aptinkant lavonus jie sėdėjo taip patogiai ir romantiškai. Po to kūnai buvo sudeginti, taip nuslėpiant paskutinius žmogžudystės pėdsakus, kadangi sudegus minkštiesiems audiniams, sovietų patologai negalės aptikti jokių kraujosruvų ar kitų smurto žymių, kurios paliūdytų apie gėdinga „tautų vado“ mirtį...
        Versija Nr. 3: Hitleris liko gyvas. Ši versija iškilo beveik tuoj pat po karo. Argentinietis rašytojas 50-metis Abelis Bastis tapo pirmuoju, dokumentais bei archyvinėmis specialiųjų tarnybų nuotraukomis patvirtinusiu Hitlerio dingimą iš nugalėtosios Vokietijos. Jo knyga bestseleris „Hitleris Argentinoje“ tapo tikra bomba.
        Vienas faktas yra neginčijamas – nėra nei vieno žmogaus savo akimis mačiusio kaip Hitleris paspaudžia gaiduką ar perkandą kalio cianido kapsulę. Taigi nei vienas iš liudininkų to nematė, tačiau jiems griežtai buvo pasakyta kategoriškai teigti, kad Hitleris negyvas, tačiau beskubant gelbėjant savo kailį, susitarti dėl vienodų parodymų papraščiausiai nebeužteko laiko.
        Hitlerio pabėgimui imta ruoštis jau 1943 metais. Nacių viršūnės atstovai kruopščiai ieškojo patikimos vietos slėptuvei ir apsistojo ties Argentina. Ten karo metais buvo atidaromos sąskaitos, perkamas nekilnojamas turtas, steigiamos smulkios įmonės. Šituo ėmėsi G. Miuleris ir M. Bormanas laikydami tai kuo griežčiausioje paslaptyje.
        Iš karto kyla klausimas, kaip Hitleriui pavyko palikti apsupta Berlyna? Tikriausiai visiems žinomas lakūnės H. Reich skrydis 1945 m. į Hitlerio bunkerį ir saugus skrydis atgal. To neginčyja nei vienas istorikas, tai patvirtina ir sajungininkų žvalgyba. Žvalgyba patvirtino ir tai, H. Reich atskridus į Berlyną, po poros dienų atskrido dar 5 lėktuvai „Storch“. Jie ir buvo skirti nacių vadams. Hanai Reich pavyko saugiai praskristi pro priešo zenitinius pabūklus, taigi iš karto po jos, kitą dieną Berlyną paliko ir Adolfas Hitleris.
Knygoje „Hitleris Argentinoje“ teigiama, kad Hitleris lėktuvu nuskrido į Ispanija, o iš jos povandeniniais laivais, kurie kaip rodo faktai šiuo metu guli įlankos, kurioje išsilaipino Hitleris, dugne, išplaukė į Argentiną, kur pragyveno iki 1964 m.
        Jei Hitleris liko gyvas, tai ką rado sovietų kariai? Sovietų kariai įžengę į Reicho kanceliarijos sodą rado nesudegusį Hitlerio lavoną. Tačiau atlikus detalią apžiūra, rasta šiokių tokių išoriškų neatitikimų. Vėliau buvo rasti dar du sudegę lavonai. Juos ir nuspręsta laikyti Hitlerio ir jo žmonos lavonais. Tačiau niekada nebuvo atlikti jokie DNR tyrimai, kurie būtų patvirtinę, kad tai tikrai Hitlerio palaikai.
        Vienas likimas – daugybė versijų. Čia trumpai apžvelgtos tik trys iš jų. Tačiau iki šiol niekas nežino tikrojo Hitlerio likimo, kadangi yra daugybė faktų liudijimų ir dokumentų patvirtinančių tai vieną versiją ir paneigiančia kitas. Ir visi jie yra skirtingi ir prieštaraujantis vieni kitiems. Ilgai skaudines ir kankines žmones, antrasis pasaulinis karas pasibaigė prieš 62 metus, tačiau į nebūtį jis nusinešė daugybę paslapčių, kurių, galbūt, niekada nesužinosim...

Literatūra:
1. Owen Booth, John Watosn. „Iliustruota antrojo pasaulinio karo istorija“, 2000;
2. Chjū Tomas „Antrininkai“;
3. D. Melninkovas, L. Čiornaja „Nusikaltėlių fiureris“, 1988;
4. H. Kardel „Adolfas Hitleris Izraelio įkūrėjas“, 1974;
5. A. Basti „Hitler in Argentina“, 2004.


Komentarai
Lattras Lap 18 : 03:22
Komentarai: 91

Prisiregistruota: Geg 23 : 05:07
Del treciosios versijos,Hitleris Argentinoje.Be galo sunku islaikyti konspiracija butu.Be valstybiniu strukturu priversti ilga laika tyleti nemaza kieki zmoniu beveik neimanoma.Pagal didelu skaiciu teorija turejo atsirasti kas papasakotu.

Vieta: Augsburgas, Vokietija

grunger Lap 18 : 19:19
Komentarai: 14

Prisiregistruota: Lie 08 : 18:46
Straipsnis tikrai įdomus, nors versijos išskyrus nr.2 girdėtos, tik labai jau rėžia akį gramatinės klaidos, pvz.: pėnki, jaunykliai.
[ taisyta Lap 18 : 19:20 ]

Vieta: Vilnius

lightfire Lap 18 : 19:27
Komentarai: 12

Prisiregistruota: Kov 28 : 00:51
Ir be to, kokiu budu lektuvai is apsiausto Berlyno taip lengvai pasiektu Ispanija?O pov laivai nepastebimi pasiektu Argentina..

Vieta: where

Mantulis Lap 19 : 18:40
Komentarai: 33

Prisiregistruota: Grd 21 : 17:14
Aš taip pat esu girdėjas tokia versiją:Hitleris nusinuodijo nuodų kapsule.(bet negarbingą buvo tautos tėvui nuodytis kaip bailiui) ir vienas iš jo parankiniu šove Adolfui i galvą ,kad atroditų,jog jis pats nusišove .
PS:Močiute pasakojo

Vieta: klaipeda

Mazgas Lap 19 : 20:22
Komentarai: 225

Na versijos tikrai girdetos. beje yra zmoniu, kurie teigia, kad yra mate Hitleri jau po tariamos jo savizudybes, bet nei nuotrauku, nei kitokiu irodymu mano ziniomis nera.

siaip straipsnis neblogas ir tikrai reikalingas, bet atleiskit, jei jau man, desimtokui, gramatines klaidos uzkliuvo, tai daugiau 7 rasyti negaliu.
 7.0


Vieta: Didkiemis/ Kaunas
frazė- gyvenimas yra gražus- nepaguodžia kario su nutrauktomis galūnėmis

Fon Stirlicas Lap 20 : 01:26
Komentarai: 101

Prisiregistruota: Lie 09 : 13:26
Straipnis neblogas

Nemanau,kad Hitleris pabėgo.Per daug žinoma figūra buvo ir per daug nestabilios psichinės būklės, kad būtų sugebėjęs pabėgti.Pabėgti veiną,bet dar reikia sugebėti neišsiduoti ir slapstytis su išgalvota legenda.
O jeigu būtų bėgęs, paskui ji būtų pajudėję ir kitą grietinėlė.Paskutinėmis karo dienomis visi galvojo kaip skudurus sveikus išnešti ir fiureris tebuvo anų laikų praeities vadas,užmirštas,psichavotas ir niekam nereikalingas...
Žmogžudystė irgi mažai tikėtina ,nes tuomet fiureris praktiškai nelabai turėjo kokios galios,galėjo šūkauti kiek širdis geidžia...Bet į juos mažai kas reagavo.O jo žmugžudystė juk nieko nebūtų pakeitus...

Vieta: Kaunas
Mūšis, o aš vadovauju būriui
Bet kareiviai neklauso
Liūdnom akimis į mane jie žiūri
Pirmyn, iššokęs iš apkasų,
Aš šaukiu, bet kareiviam baisu
Jiem baisu, jiem baisu
Kareiviai nenori kariauti
Nenori net laimėti, laimėti
Tik nori greičiau sugrįžti namo
Tyla, kai šūviai pailsę nutyla
Į nuotrauką iš namų
Aš žiūriu ir ašaros tyliai pabyra
Ir vėl kažkur tolumoj nuaidėjo
Tas šauksmas namo
Bet aš atsistoju ir viskas iš naujo
Kareiviai nenori kariauti
Nenori net laimėti, laimėti
Tik nori greičiau sugrįžti namo

karela Lap 20 : 13:07
Komentarai: 5

Prisiregistruota: Rgp 07 : 13:37
Labai atsiprašau visų dėl klaidų, šiam straipsniui surinkti teturėjau 10 min. tikriausiai dėl to taip ir išėjo

Vieta: Šiauliai
tebunie taika

karela Lap 20 : 13:08
Komentarai: 5

Prisiregistruota: Rgp 07 : 13:37
O dėl versijų, tai čia tik versijos ir niekas netvirtina, kad kuri nors yra tikra.

Vieta: Šiauliai
tebunie taika

Mishkinis Lap 20 : 15:01
Komentarai: 29

Prisiregistruota: Sau 03 : 14:29
3 versija pilnai galejo buti be to HITLERIS savo "paskutinem dienom" mire nemazai kartu [nuoroda] ir istikruju pirma oficialioji versija yra irgi tik neisaiskinta versija bet kadangi ji buvo nugaletojam tinkamiausia tai jinai ir yra destoma kaip faktas

Vieta: Alytus
Visos tiesos pereina 3 stadijas:
1) ji yra išjuokiama
2) ji yra griežtai, kategoriškai neigiama
3) pripažinta savaime suprantama
Jai net ir esi vieno mažumoje tiesa vistiek yra tiesa

karela Lap 20 : 19:24
Komentarai: 5

Prisiregistruota: Rgp 07 : 13:37
Taip pirmosios versijos taip niekas ir neirode iki galo. Rusai, teigia turintys Hitlerio kaukolės dalį, tačiau taip niekada ir nebuvo atlikti jokie DNR tyrimai galintis patvirtinti, kad tai Hitlerio kaukolė

Vieta: Šiauliai
tebunie taika

Fon Stirlicas Lap 20 : 19:46
Komentarai: 101

Prisiregistruota: Lie 09 : 13:26
Jeigu jis ir pabėgo abejoju ar jis būtų sugebėjęs normaliai savarankiškai vienas gyventi.Juk pradėdų savo įprastą tiradą ir tuoj būtų susektas.Nebent įkurdintas kur nors vidury džiunglių.Tuomet kyla kitas klausimas, kam ji išviso gelbėti,juk jis jau buvo niekas.
Netgi daugėlis jo artimiausių žmonių nuo jo nusisuko...
Politinis veikėjas gelbėjamas su tikslu vėl ji sugrąžinti į valdžią kada bus palankus metas.

Vieta: Kaunas
Mūšis, o aš vadovauju būriui
Bet kareiviai neklauso
Liūdnom akimis į mane jie žiūri
Pirmyn, iššokęs iš apkasų,
Aš šaukiu, bet kareiviam baisu
Jiem baisu, jiem baisu
Kareiviai nenori kariauti
Nenori net laimėti, laimėti
Tik nori greičiau sugrįžti namo
Tyla, kai šūviai pailsę nutyla
Į nuotrauką iš namų
Aš žiūriu ir ašaros tyliai pabyra
Ir vėl kažkur tolumoj nuaidėjo
Tas šauksmas namo
Bet aš atsistoju ir viskas iš naujo
Kareiviai nenori kariauti
Nenori net laimėti, laimėti
Tik nori greičiau sugrįžti namo

PPJ Lap 22 : 02:26
Komentarai: 2

Prisiregistruota: Lie 13 : 22:44
"Tautu tevu" buvo vadinamas Josifas, o ne Adis.Sita faktine klaida tikrai rezia aki.

Vieta: Lietuva

Pricha Lap 22 : 14:59
Komentarai: 3

Prisiregistruota: Lap 22 : 14:48
iR VISDELTO neaisku kaip su tuo hitleriu buvo istikruju....

Vieta: Vilnius
IPIndS

Lattras Lap 22 : 17:50
Komentarai: 91

Prisiregistruota: Geg 23 : 05:07
Aha,Hitleris "tautu tevas"...Kokiu tautu?Taigi apart ariju ir artimu arijams like "untermenschen"

Vieta: Augsburgas, Vokietija

Bismarck Lap 25 : 13:20
Komentarai: 15

Prisiregistruota: Spa 15 : 18:49
Aš neįsivaizduoju, kam jam dar gyventi. Ir esant tokios sveikatos išgyventi 75 m.... Bet kadangi, jei jau tas "pabėgimas" nieko nepakeitė, jei ir buvo išvis, tai kam nereikšmingai gaišti laiką. Tradicinės oficialios versijos puikiausiai užtenka.

Vieta: Marijampolė, LT
Die Stunde hat geschlagen

Gin Lap 27 : 17:17
Komentarai: 57

Prisiregistruota: Spa 24 : 10:02
Teko matyti senam zurnale kaip atrode A.Hitlerio fotografija kai jis buk tai mire naturalia mirtim Argentinoje 1964 m . Nzn ant kiek ar tai tikra bet galimas dalykas jog rusams uzimus Berlyna, fiureris nupyle savo antrininka o pats nusiplove i Lotynu Amerika...

Vieta: Vilnius

Mazgas Lap 27 : 18:35
Komentarai: 225

na ir man teko girdeti, kad jis turejo antrininka,kuris, jei kas nutiks, butu turejes stoti i fiurerio vieta, bet pats asmeniskai tuo, kad jam butu pavyke pabegti ir tuolabiau slapstytis netikiu
 7.0


Vieta: Didkiemis/ Kaunas
frazė- gyvenimas yra gražus- nepaguodžia kario su nutrauktomis galūnėmis

Desert Fox Lap 27 : 19:37
Komentarai: 611

Gin, o jis kaip, gal bėgo rusų užimtu aerodromu, lėktuvu, kurį pilotavo rusas?


Vieta: Vilnius
"Wenn man dadurch nichts gewinnen kann, dann sollte man nicht dafür kämpfen." - Erwin Rommel

EdgarasM Lap 27 : 20:30
Komentarai: 14

Prisiregistruota: Grd 09 : 12:05
Įdomu su kuo Hitleris galėjo pabėgti, kai jo ištikimiausi šalininkai Linge, Gunche, Goringas, Himleris, Bormanas, Gebelsas ir kiti. liko Vokietijoje. Ir labai abejotina, kad su tokia pašlijusia sveikata A. Hitleris būtu ištrūkes ir nugyvenes tiek metų. Mano nuomone teorija nevyksui kuri turi daugybę spragų, bet pagalvojus juk ir kitos ne ką geresnes, tačiau vis dėl to priimtinesne, kad Hitleris nusišovė. Remiuosi savo skaityta informacija ir nuomone, kad Hitleris nusišove pats, nes jis tikrai buvo užsispyres ir labai "pasikėlęs" tad nemanau, kad jam būtų pritrukė drąsos paleisti sau kulką į kaktą, tai įrodo dar tai jog jis ne kartą yra minėjęs, kad jis gali nusižudyti.

Vieta: Palanga
Pasaulis yra sudarytas iš teorijų, skaičių, melo ir propagandos – ant šių dalykų buvo statomos civilizacijos, miestai ir valstybės!

Mazgas Lap 28 : 20:43
Komentarai: 225

jei jis butu pabeges rusu uzgrobtu aerodromu, ruso pilotuojamu lektuvu, ar nebutu atsirade zmoniu, kurie mate Hitlerio pasisalinima ir butu noreje sia informacija perduoti ziniasklaidai, ar siaip kam? galbut taip jie butu pasipelne. bet tokiu zmoniu neatsirado, tai man sis pabegimo budas atrodo toks pats neitiketinas kaip ir pati versija.
 7.0


Vieta: Didkiemis/ Kaunas
frazė- gyvenimas yra gražus- nepaguodžia kario su nutrauktomis galūnėmis

Jexter Lap 28 : 22:12
Komentarai: 643

Prisiregistruota: Rgp 18 : 18:59
SSRS kažkas kažką perduos spaudai ir iš to pasipelnys? Spauda buvo po visiška cenzūrą, nei žodis nebuvo išspausdinamas be leidimo. Jei taip ir būtų įvykę, greit liudininkus galima represuoti (beribės Sibiro platybės, kalėjimai, arba, kad ir Tarnyba kur nors Tolimuosiuose Rytuose), o ypatingai reikiant ir sušaudyti - priežastį ras.

Vieta: Vilnius, Anykščiai
Oberleutnant Jexter
Kommandant Panzer Lehr Division
Panzergruppe Dietrich
Deutsche Wermacht

Awards:
Eisernes Kreutz 1. Klasse
Eisernes Kreutz 2. Klasse
Deutsches Kreutz 2. Klasse
Nahkampfspangen Bronze

Demokritas Lap 29 : 11:20
Komentarai: 102

Prisiregistruota: Grd 03 : 23:58
Čia apie Hitlerio mirtį iš knygos "Knyga apie Hitlerį", kuri parašyta Sovietų, griežtai tardžiusių artimiausius Hitlerio adjutantus:

...Bormanas išsitiesė ir kartu su Linge nuskubėjo į Hitlerio darbo kambarį. Lingė atidarė duris ir įėjo į vidų. Prieš jų akis atsivėrė toks vaizdas: kairėje kambario pusėje ant sofos sėdėjo Hitleris. Jis buvo negyvas. Greta jo - negyva Eva Braun. Hitlerio dešiniajame smilkinyje žiojėjo pfenigo dydžio šautinė žaizda, skruostu tekėjo dvi čiurkšlės kraujo. Ant patiesto šalia sofos kilimo buvo lėkštės dydžio kraujo bala. Siena ir sofa aptaškyta krauju. Dešinė Hitlerio ranka delnu į viršų gulėjo ant kelio. Kairė buvo pakibusi ore. Prie dešinės Hitlerio kojos gulėjo 7.65mm kalibro "Walther" tipo pistoletas, prie kairės - to paties modelio 6.35 mm kalibro ginklas. Hitleris vilkėjo pilką mundurą, prie jo, kaip visada paskutinėmis dienomis, buvo prisisegęs Auksinį partijos ženklelį, Geležinį pirmojo laipsnio kryžių ir Pirmojo pasaulinio karo sužeistųjų ženklelį. Jis taip pat vilkėjo baltus marškinius, buvo pasirišęs juodą kaklaraištį, mūvėjo juodas kelnes, buvo apsimovęs juodas kojines ir juodus odinius pusbačius.
Eva Braun susikėlusi kojas sėdėjo ant sofos. Jos šviesūs aukštakulniai batai stovėjo ant grindų. Jos lūpos buvo stipriai suspaustos. Ji nusinuodijo kalio cianidu


Tai va toks vaizdas susidaro iš šios knygos. Ši knyga buvo parašyta vienu egzemplioriumi, pačio Stalino užsakymu jam. Kas nežino kaip jinai parašyta įdedu dar vieną citatą:

MVD darbo grupės rankraščio pagrindą sudarė dviejų vyrų parodymai ir protokolai, žmonių, kurie ilgus metus, diena ir dienos buvo Hitleio artimiausioje aplinkoje, - Heinzo Linge's ir Otto Gunsche's. <...> Abu į sovietų nelaisvę pateko 1945 metų naktį iš gegužės 2-osios į 3-iąją. Ištisus ketverius metus, t.y. nuo 1946 iki 1949 metų, Linge ir Gunsche privalėjo teikti informaciją apie Hitlerį. <...> Kadangi labai stipriai abejota Hitlerio savižudybe, Linge ir Gunsche 1946 metais buvo netgi nuvežti į Berlyną, ten jie dar kartą labai tiksliai turėjo nupasakoti paskutines Hitlerio gyvenimo valandas ir apibūdinti sudeginimo vietą. <...> Tikriausiai Linge buvo pirmas, sutikęs rašyti "prisiminimus". Jo vienutėje buvo pilna blakių, jis buvo kankinamas ir plakamas. Kvotėjas jį apklausdamas buvo nuožmus ir nekantrus ir, kaip vėliau sakė pats Linge, "beveik priversdavo abejoti". Gunsche turėjo pereiti tokias pačias procedūras.

Dar nuo savęs pridėčiau tokią pastabėlę. Geriausi Sovietų tardytojai tardyti tikrai mokėjo ir grudus nuo pelų atsirinkdavo. Bent jau man taip atrodo.
[ taisyta Lap 29 : 11:25 ]

Vieta: Vilnius

Mazgas Lap 29 : 13:58
Komentarai: 225

taip, bet galbut jau pasibaigus karui, sugriuvus sovietiniai sanvarkai, butu atsirade zmoniu, kuriu seneliai ar tevai jiems pasakojo apie tokius ivykius. na bet as jau pilstau is tuscio i kiaura
 7.0


Vieta: Didkiemis/ Kaunas
frazė- gyvenimas yra gražus- nepaguodžia kario su nutrauktomis galūnėmis

Demokritas Lap 29 : 16:27
Komentarai: 102

Prisiregistruota: Grd 03 : 23:58
Tos visos versijos apie Hitlerio pabėgimą ir panašiai man atrodo visiškai neįtikimos. Tai tiesiog kažkokios fantazijos. Per daug žmonių pasaulyje galėtų jį atpažinti ir tokia informacija tikrai būtų pasklidusi. Tokios legendos man panašios į kalbas, kad Elvis Presley dar vis gyvas.

Vieta: Vilnius

Karolens Lap 29 : 18:28
Komentarai: 8

Prisiregistruota: Lap 28 : 21:07
Aha , man ir neįtikimai atrodo , kad Hitleris dar galėjo pabėgt Na o jei ir būtų pabėgęs tikrai nebūtų išgyvenęs dar tiek laiko. Na ši versija man paprasčiausiai neįtikėtina.Labiausiai tikiu pirmąja

Vieta: Plunge

Shooter Grd 02 : 20:58
Komentarai: 3

Prisiregistruota: Grd 02 : 20:14
idomus straipsnis, manau viskas imanoma, juk matem kokiu ispudingu dalyku padare III reichas,: u-boat, v2 , reaktyviniai lektuvai ir t.t. galejo ir pabekt ilyst kur giliai ir viskas.niekada nesakyk niekada.

Vieta: kaunas


valdasas Grd 04 : 15:59
Komentarai: 3

Prisiregistruota: Rgp 02 : 23:07
pritariu shooter.rusai turi kazkoki skalpa ir giriasi kad jis dedes adzio.tai kodel neirodo?

Vieta: vilnius

adiokas Grd 06 : 14:50
Komentarai: 2

Prisiregistruota: Grd 06 : 14:25
Manau, kad trecia versija kogero tikroji..

Vieta: Klaipeda
Uz laisva Lietuva!

Arius Grd 11 : 12:28
Komentarai: 145

[nuoroda]


Vieta: Lietuva
www.karyba.lt
www.rytufrontas.net
www.plienosparnai.ltGin Grd 15 : 19:15
Komentarai: 57

Prisiregistruota: Spa 24 : 10:02
Schooter teisus niekuomet negalima sakyti niekada , as pilnai pritariu Holivudo filmui "Priesas uz vartu" frazei - " Slovingosios Raudonosios Armijos kariai, Treciasis reichas nera jusu priesas jis tik nori isvaduoti jus is kruvino Stalino rezimo kuris ateme is jusu tevu zeme ir deportavo juos i Sibira, prisidekit prie savo draugu vokieciu, jie apsaugos jus nuo jusu karininku kurie siuncia jus i garantuota mirti"

Vieta: Vilnius

Liutauras. Grd 31 : 14:46
Komentarai: 150

Prisiregistruota: Spa 01 : 11:55
Neblogas staraipsnis, man patiko

Vieta: Vilnius
"V" formos variklio sukonstravimas - sujungimas į vientisą bloką. Tuometiniai ekspertai teigė, kad tai neįmanoma, tačiau H. Fordas pateikė pasauliui automobilį "Ford V-8"

Thompsonas Sau 01 : 18:28
Komentarai: 122

Geras staripsnis, bet turiu vieną pastabą: mano žiniomis "tautų tėvu" buvo vadinamas Stalinas, o ne Hitleris.


Vieta: Kaunas
"Valdžia, sumaniusi pabranginti alų, yra pasmerkta žlugti" - Jaroslavas Hašekas

Grapkutea Sau 12 : 17:13
Komentarai: 1

Prisiregistruota: Sau 12 : 16:18
[blokuotas administratoriaus]
 9.0

Vieta: Marijampole

Desert Fox Sau 12 : 20:42
Komentarai: 611

Grapkutea skiriamas oficialus įspėjimas už Svetainės taisyklių 5.1.3 ir 5.2.9 punktų pažeidimus.


Vieta: Vilnius
"Wenn man dadurch nichts gewinnen kann, dann sollte man nicht dafür kämpfen." - Erwin Rommel

_agnyz_ Sau 15 : 17:35
Komentarai: 4

Prisiregistruota: Grd 15 : 17:14
Geras straipsnis.Reikia zinoti kelias versijas,nors ir abejojant ju teisingumu.
 8.0

Vieta: Lietuva
_agnyz_

Madara Bal 28 : 11:03
Komentarai: 8

Prisiregistruota: Kov 15 : 20:54
Labiausiai tikiu treciaja versija.Ypac del pasakymo,kad visi begantieji nespejo susitarti del tu paciu parodymu.tuo labiau,kad niekas nemate kaip jis zudosi.Siaip jau abejoju ar Hitleris butu nusizudes.gal ir palauztas po pralaimejimo,bet gyvas,vis vien jis kazkur slapstesi.Bet cia tik mano nuomone

Vieta: nida

karela Geg 04 : 22:28
Komentarai: 5

Prisiregistruota: Rgp 07 : 13:37
Frazę "tautų vadas" pacitavau iš knygos...

Vieta: Šiauliai
tebunie taika

Ferdinandas Vas 15 : 14:29
Komentarai: 7

Prisiregistruota: Vas 14 : 21:21
Straipsnis patiko. Aš girdėjau dar vieną Hitlerio mirties istorija, kad jis nusinuodijo, prieš tai liepęs po jo mirties jį peršauti, jog atrodytų, jog jis didvyriškai mirė.
Tai yra visai tikėtina, ness juk vieni galėjo matyti jį katik mirusį, kiti jau peršautą, o treti sudegintą...

Vieta: Alytaus raj.
I like history.

Shifty Kov 14 : 19:54
Komentarai: 13

Prisiregistruota: Sau 19 : 23:10
Faktas toks. Kol nėra lavono - nėra nu(si)žudymo fakto. Todėl ir šiuo atveju tokios versijos kaip "Hitleris Argentinoje" visgi intriguoja. Niekas iki šiol nesugeba įtikinti vienos ar kitos versijos patikimumu, o jų skirtumai dar labiau apipiną šią istoriją paslaptingumo aura. Jei Hitleris žuvo, tai kam pakišinėti antrininko kūną lengvai pasiekiamoje vietoje. Juk palaikų sudeginimu buvo siekiama išvengti Musolinio likimo ir patyčių iš vado palaikų ? Beje ką manot apie minėtą 75 metų Hitlerio foto ? Šias laikais turbūt ne problema pasendinti fotonuotrauką. Kam ta skarelė gaubia galvą? Kur gaut paskaityti tą knygą


Vieta: Šiauliai

Desert Fox Kov 14 : 22:21
Komentarai: 611

Žmogui, kuris bent kiek domėjosi Hitlerio biografija, ties klausimu nusišovė jis bunkeryje ar ne, didelių abejonių kilti vistik neturėtų. Beje, internete yra ir daugiau panašių nuotraukų, yra ir su vokiškom lėkštėm, Hitleriu - terminatoriumi ir daug panašios žaliavos..


Vieta: Vilnius
"Wenn man dadurch nichts gewinnen kann, dann sollte man nicht dafür kämpfen." - Erwin Rommel

Mazgas Kov 14 : 23:15
Komentarai: 225

Spėju, kad skarelė skirta paslėpti kažkam, kas leistų tvirtai pasakyti, kad tai nėra Hitleris. Bet, man galimybė, kad jis buvo gyvas po karo neatrodė neįtikėtina. Tais laikais abejoju, kad iš sudegusių kūnų būtų galima pasakyti žmogaus tapatybę, bet kaip Hitleris būtų slėpęsis ilgus metus užsienyje ir likęs niekieno nepastebėtas? Ir kodėl ta menamo Hitlerio foto nespalvota?
 7.0


Vieta: Didkiemis/ Kaunas
frazė- gyvenimas yra gražus- nepaguodžia kario su nutrauktomis galūnėmis

EdgarasM Kov 15 : 19:51
Komentarai: 14

Prisiregistruota: Grd 09 : 12:05
Legendų ir mitų apipinta istorinę asmenybė. Kad ir kaip būtų vienai iš legendų pavyko prasiskinti ir sėkmės dėka gaus ekranizaciją. [nuoroda]

Vieta: Palanga
Pasaulis yra sudarytas iš teorijų, skaičių, melo ir propagandos – ant šių dalykų buvo statomos civilizacijos, miestai ir valstybės!

Desert Fox Kov 16 : 13:26
Komentarai: 611

Kokia versija, toks ir kinas - komedija.. Gerai nors tiek.


Vieta: Vilnius
"Wenn man dadurch nichts gewinnen kann, dann sollte man nicht dafür kämpfen." - Erwin Rommel

Hectoras Rgs 30 : 17:55
Komentarai: 1

Prisiregistruota: Rgs 30 : 17:38
Man labiau tiketina, kad viskas buvo suplanuota is anksto apie jo pabegima, ir jis sekmingai pabego. Nes lavono iki siol dar nerado. Ta kaukole kur dbr saugoma yra irgi buvo istirta ir irodyta kad ji ne Hitlerio. Beje gal zinot kur galima butu nuspirkti ar gauti knyga "Hitleris Argentinoje" bei "Knyga apie Hitleri".

Vieta: Vilnius

HEAT Spa 01 : 08:33
Komentarai: 235

Prisiregistruota: Geg 08 : 21:53
O kas tada tas apdegęs vienakiaušis su Hitlerio dantimis ir perkasta ampule burnoje , kurį rusai atkasė kartu su kitais palaikais ?

Vieta: Vilnius

Panzermeyer Spa 01 : 15:26
Komentarai: 333

Klausimas, kaip ir pagal kokius duomenis nustatė, kad dantys - tikrai Hitlerio. Identifikacija pagal dantis tiems laikams, kiek pamenu, nebuvo kažkas stebuklinga, taigi fabrikuojant vado "mirtį" suklastoti reikalingus med. įrašus ir sunaikinti nereikalingus dokumentus - genialumo nereikalaujantis veiksmas. Ir ampulės šukės lavono burnoje nebūtinai reiškia, kad velionis tikrai ampulę perkando savo noru. Ir kažkas gali visai nesunkiai "savanoriškai" numirti nuo cianidų, jei to reikia planui.

Paneigti tokias versijas ne taip paprasta - ne ką paprasčiau nei įtikinamai įrodyti...


Vieta: Vilnius
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston,
L'un aimait les Tommi's, l'autre aimait les Teutons.
Chacun, pour ses amis, tous les deux ils sont morts.
Moi, qui n'aimais personne, eh bien! je vis encore.

Georges Brassens, Les deux oncles

Kaukas Spa 01 : 17:14
Komentarai: 328

Prisiregistruota: Vas 04 : 15:47
Dantis galima "pažinti", galima ir ne. Kaip gydytojui patogiau (arba kaip jam buvo liepta) taip ir padarė. Kapsulę burnon prieš mirtį įgrūsti irgi nesunku. Netgi vieną kiaušą galima vokiškai tvarkingai antrininkui išpjauti, jeigu jau "alles fur deutschland". Reikėjo dėdei Džo to lavono, taip reikėjo, kad patogiau jį atpažinti, nei ieškoti adatos šieno kupetoje. Skeptiškai žiūriu į tokias sensacijas, tačiau kol neįrodyta priešingai, gali būti visaip. Įrodyti gi jau beveik neįmanoma, taip kad tai - neišsemiamos temos sensacijų besivaikantiems.

Vieta: Kaunas
"Ilgi ginčai rodo, kad tai, dėl ko žmonės ginčijasi, neaišku jiems patiems."

Volteras

HEAT Spa 01 : 19:52
Komentarai: 235

Prisiregistruota: Geg 08 : 21:53
Reikėjo dėdei Džo to lavono, taip reikėjo, kad patogiau jį atpažinti, nei ieškoti adatos šieno kupetoje.


Visiškai atvirkščiai. Rusai tyrimo išvadas, kuriose teigiama kad Hitleris rastas, užkasė kuo giliau. Dar sąjungininkams akis muilavo. Apie Hitlerio lavoną pradėjo žinios rodytis jau po Stalino mirties. O iki to Pravda travino pasakaites apie Antarktidos Ispaniją ne blogiau nei šiuolaikiniai niolikmečiai konspirologai.
Bet sąjungininkų žvalgybos irgi ne pirštu buvo gamintos, ir išvadas apie savižudybę padarė greitai - turėjo sočiai liudininkų.
Kas liečia dantis, tai nereikia nuvertinti TSRS specialistų. Niekas nekiš dantistams dantų maketo su klausimu "Ar tai Hitlerio dantys?". Žmonės rašo gražiai parodymus, paskui specialistai lygina rašinėlius tarpusavy ir su turimais dantimis. Labai gudrūs svetimus dantis slėpdami rizikuoja netekti savų, kietos apklausos specialistų buvo dar nuo 1937.
Su vienu dalyku visiškai sutinku. Nepriklausomai nuo to kaip Hitleris mirė ar nemirė, konspirologija tokio klausimo palikti nuošaly negali Antarktidos versijai tiesiog lemta buvo atsirasti , pavyzdys gali būti Elvis.
O po kokiu 10 metelių ir Džeksonas į Antarktidą išsikraustys

Vieta: Vilnius

Kaukas Spa 01 : 20:16
Komentarai: 328

Prisiregistruota: Vas 04 : 15:47
Kas liečia dantis, tai nereikia nuvertinti TSRS specialistų. Niekas nekiš dantistams dantų maketo su klausimu "Ar tai Hitlerio dantys?".

Hitlerio dantis atpažino (ar "atpažino"?) pagal jo asmeninio gydytojo užrašus. Jeigu naciai sugebėjo "suklastoti" dar bent pora "Hitlerių"/antrininkų, nemanau, kad jiems buvo sudėtinga padirbti rentgeno nuotraukas arba dantisto užrašus.
Dėl viso kito sutinku.
Šiaip, konspirologai - žmonės aktyvūs. Diskusijos ša tema nesibaigs niekada.

Vieta: Kaunas
"Ilgi ginčai rodo, kad tai, dėl ko žmonės ginčijasi, neaišku jiems patiems."

Volteras

MAS Spa 02 : 10:28
Komentarai: 102

Prisiregistruota: Spa 06 : 15:26
Jeigu naciai sugebėjo "suklastoti" dar bent pora "Hitlerių"/antrininkų, nemanau, kad jiems buvo sudėtinga padirbti rentgeno nuotraukas arba dantisto užrašus.

Matyt šitas rentgeno nuotraukas? Ne - čia geresnė fotografija. Ir rentgeno nuotraukos minimos straipsnio apačioje.
Dar vienas straipsnis stomatologine tema.
[ taisyta Spa 02 : 10:38 ]

Vieta: Vilnius

Kaukas Spa 02 : 10:41
Komentarai: 328

Prisiregistruota: Vas 04 : 15:47
Berods šitas.
Papilsiu žibalo į ugnį


Vieta: Kaunas
"Ilgi ginčai rodo, kad tai, dėl ko žmonės ginčijasi, neaišku jiems patiems."

Volteras

HEAT Spa 02 : 12:58
Komentarai: 235

Prisiregistruota: Geg 08 : 21:53
Jeigu naciai sugebėjo "suklastoti" dar bent pora "Hitlerių"/antrininkų, nemanau, kad jiems buvo sudėtinga padirbti rentgeno nuotraukas arba dantisto užrašus.

O tie Hitlerio antrinikai ne ta pati antarktida, vaizdas iš šono ?
Jei foto hitleris, tai ausis jis ryškiai prisisiuvo naujas
Matyt argentinoj jos ne deficitas.

Vieta: Vilnius

Panzermeyer Spa 02 : 14:41
Komentarai: 333

Jei foto hitleris, tai ausis jis ryškiai prisisiuvo naujas
Matyt argentinoj jos ne deficitas.


Plastinė operacija - kad nepažintų . Visiems įtariems galima sakyti - na koks aš Hitleris, pažiūrėkite į JO nuotrauką ir į MANO ausis

Jei rimtai - argumentai apie stebuklingus ir neklystančius tarybinius ekspertus neįtikina. O tas šamanas iš MAS nurodyto straipsnio, kuris dantų ligas gali diagnozuoti pagal Hitlerio šypsenas 4-5 d-mečių kino kronikoje, man pasitikėjimo kelia ne daugiau nei pasakotojas apie nacių bazes Antarktidoje.

Antarktida ar Argentina - versijos, kurios neturi jokių rimtų įrodymų. Vienintelis jų gyvybės šaltinis - įtikinamai ir argumentuotai jas paneigti turimi faktai neleidžia.


Vieta: Vilnius
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston,
L'un aimait les Tommi's, l'autre aimait les Teutons.
Chacun, pour ses amis, tous les deux ils sont morts.
Moi, qui n'aimais personne, eh bien! je vis encore.

Georges Brassens, Les deux oncles

MAS Spa 02 : 15:03
Komentarai: 102

Prisiregistruota: Spa 06 : 15:26
O tas šamanas iš MAS nurodyto straipsnio, kuris dantų ligas gali diagnozuoti pagal Hitlerio šypsenas 4-5 d-mečių kino kronikoje, man pasitikėjimo kelia ne daugiau nei pasakotojas apie nacių bazes Antarktidoje.


O šitas ekspertas?

Vieta: Vilnius

Kaukas Spa 02 : 17:15
Komentarai: 328

Prisiregistruota: Vas 04 : 15:47
O tie Hitlerio antrinikai ne ta pati antarktida, vaizdas iš šono ?


Ne. Antrininkus turėjo ir turi kiekvienas save gerbiantis didesnės valstybės diktatorius. Būtų keista, jeigu jų neturėtų fiureris. Atsižvelgiant į realių pasikėsinimų bei rėžimo priešų skaičių, ne prabanga būtų apsirūpinti ir ne keliais, bet keliasdešimt antrininkų.
Kada žmogaus, kaip politinio ir karinio vieneto, svarba neprotingai išauga, pasidaro labai slidi ta riba "jis ar ne jis". Žmonės tiki ir tarnauja portretams, straipsniams, pareiškimams, plakatams ir visokiems kitiems "ms". Taikos atveju, jeigu sistema tvirta ir stabili o demokratijos nei padujų, asmenybė materializuojasi į idėjinį kultą, ir jau beveik neturi reikšmės koks koks pirdžius sėdi tribūnoje ar automobilyje su vėliava, ypač kai tam pirdžiui jau ir pelenai nebyra nes seniai išbyrėjo. Karo metu tikėjimas yra vienas iš pagrindinių ginklų, stabai ir vėliavos būtinos, išsaugoti kažkieno nors kūną yra svarbiau negu atlaikyti didmiesčio apgultį.
Ir kaip čia be antrininkų. Nacių medikai Australijos aborigeną Hitleriu paverstų, jeigu panašesnių nėra.

Vieta: Kaunas
"Ilgi ginčai rodo, kad tai, dėl ko žmonės ginčijasi, neaišku jiems patiems."

Volteras

HEAT Spa 02 : 21:52
Komentarai: 235

Prisiregistruota: Geg 08 : 21:53
Jei rimtai - argumentai apie stebuklingus ir neklystančius tarybinius ekspertus neįtikina

Tarybiniai ekspertai čia niekuo dėti. Jie fiksavo faktus, ir savo darbą išmanė. O vat kad tarybiniai tardytojai per pusmetinius tardymo maratonus nesugebėjo ištraukti teisybės iš Hitlerio aplinkos - vat tuo tai sunkiai tikiu.

Ne. Antrininkus turėjo ir turi kiekvienas save gerbiantis didesnės valstybės diktatorius. Būtų keista, jeigu jų neturėtų fiureris.

Na, kaip turėtu būti aš ir pats suprantu, detetyvus skaičiau jaunystėj. Man įdomu konkretika. Kas iš Hitlerio aplinkos antrininkus minėjo ?

Vieta: Vilnius

Kaukas Spa 02 : 23:00
Komentarai: 328

Prisiregistruota: Vas 04 : 15:47
Na, kaip turėtu būti aš ir pats suprantu, detetyvus skaičiau jaunystėj.


Na jau, HEAT, kam ta pašaipa Detektyvai neduoda pagrindo jokiems "kaip turėtų būt".
Man įdomu konkretika. Kas iš Hitlerio aplinkos antrininkus minėjo ?

Čia jau žiūrint ką vadini "konkretika". Prisiminimų tipo "Aš buvau Hileris II" vargiai ar beiškapstysim. Antrininkų "paminėjimo" fakto nebuvimas neįrodo pačių antrininko neegzistavimo.
Aleksandras Rudakovas („Trečiojo Reicho slaptos genetinės, finansinės ir žvalgybinės programos“) mini, kad jų buvo keturi. Iš kur dėdė tai išlupo, nežinau, tačiau man bent jau gerokai sunkiau yra įtikimas faktas "Hitleris neturėjo antrininkų". Paklausčiau kitaip, nurodyk bent vieną rimtą priežastį, dėl kurios Hitleriui nebūtų sukurti antrininkai. Visais laikais žmonių identifikavimas buvo vienas pagrindinių kriminalistikos klausimų, iškeltų vien tam, kad išspręsti problemą su naturaliais antrininkais (arba paprasčiausiai panašiais žmonėmis). Iki daktiloskopijos senukas Bertiljonas vargo matuodamas personų užkulnių, pirštų, ausų ir galvų dydžius. Ir visiškai jau bertiljonažui pakišo koją konkurencijoje su daktiloskopija tas faktas, kad atsirado XIX a. du negrai (nusikaltėlis ir doras UK pilietis) su apsoliučiai identiška matavimų visuma, nors tikimybių teorija rodo, kad du žmonės su dvejais absoliučiai vienodais išmatavimais gali būti sutikti tik tarp keliasdešimt milijardų. Kodėl gi nesukūrus dirbtino antrininko, jeigu tai gali gerokai padidinti svarbios personos saugumą?

Vieta: Kaunas
"Ilgi ginčai rodo, kad tai, dėl ko žmonės ginčijasi, neaišku jiems patiems."

Volteras

HEAT Spa 03 : 07:34
Komentarai: 235

Prisiregistruota: Geg 08 : 21:53
Na jau, HEAT, kam ta pašaipa Detektyvai neduoda pagrindo jokiems "kaip turėtų būt".

Kodėl gi. Detektyvai kuria stereotipus, šablonus, kuriais žmonės paskui ir mąsto.
"У Штирлица было 2 двойника, 3 тройника и один удлинитель" (anekdotas neverčiamas)

Aleksandras Rudakovas („Trečiojo Reicho slaptos genetinės, finansinės ir žvalgybinės programos“) mini, kad jų buvo keturi.


Žiūrim kas tas Rudakovas. Kažkuo susijęs su žvalgyba - oooo, tai padeda parduoti. O ką jis rašo ? Skaitome interviu: [nuoroda]
Taigi savo knygoje jis rašo, kad "SS Ordinas" turėjo 117 pilių (inkų žynių mistinis skaičius), kuriuose buvo auginami vaikučiai, kuriuos pagimdė Charkovo merginos, po to kai joms buvo perpiltas užkalbėtas kraujas, o tėtušiais tapo elitinė SS divizija. O pilys stovėjo vietose, kuriose veikia "Jėga". Beja, tie vaikučiai dabar valdo pasaulį, jei dar nežinojote
Man atrodo, kad jis biški nusirašė nuo Lucas'o, o biškį Gagarinas iš 4 palatos pridėjo
Bet kuriuo atveju norėtusi apie tuos antrininkus kažko arčiau kūno, negu marazmatikų grafomanijos padariniai.

Čia jau žiūrint ką vadini "konkretika"

Pvz aš nelabai įsivaizduoju, kad antrininkas gali likti nepastebėtas artimiausios "pirmininko" aplinkos. Aišku, jei jis ne guminis, kurį tūlike galima pripūsti kišenėj atsinešus Jis gi žmogus. Kuris kažkur gyvena, kažkur gydosi, jį kažkas turi atvežti/išvežti iš operacijos vietos, galų gale suvienodinimo operacijas kažkas turi atlikti. O paie Hitlerio antrininkus nėra jokių žinių iš žmonių, kurie galėtų žinoti, užtai su kaupu iš geltonosios spaudos.

Paklausčiau kitaip, nurodyk bent vieną rimtą priežastį, dėl kurios Hitleriui nebūtų sukurti antrininkai.

Todėl, kad jų nauda gerokai perdėta.

Vieta: Vilnius

Panzermeyer Spa 03 : 09:28
Komentarai: 333

Tarybiniai ekspertai čia niekuo dėti. Jie fiksavo faktus, ir savo darbą išmanė.


Na, kaip jie išmanė darbą nekomentuosiu - jų surašytų išvadų, kiek pamenu, nemačiau. Bet išvadas jei darė pagal tuos klausimus, kuriuos gavo, ir pagal tuos faktus arba "faktus", kuriuos surinko tyrimas. Klausimas - ką jiems surinko. Pilnai tikiu, kad sugebėjo palyginti lavono dantis ir protezus su Hitleriui priskiriamomis rentgeno nuotraukomis ir gautais dantisto ir jo asistentės parodymais. Klausimas - ar šie duomenys tikrai buvo teisingi.

Kitas dalykas - ar Hitlerio dantys tikrai buvo tokie unikalūs? Minima paradontozė - na nėra ji tokia unikali liga. Ar tikrai nerealu surasti panašaus amžiaus žmogų su analogiškai nuprogresavusia paradontoze ir žandikauliu, panašiu į fiurerio? Padaryti analogiškus protezus ir kitas Hitleriui padarytas stomatologines operacijas - irgi nėra neįmanoma misija.

O vat kad tarybiniai tardytojai per pusmetinius tardymo maratonus nesugebėjo ištraukti teisybės iš Hitlerio aplinkos - vat tuo tai sunkiai tikiu.


Irgi "savo darbą išmanė ?". Čia ne visai sutinku. Jų "kvalifikacija" buvo stipriai orientuota į prisipažinimų išgavimą (vis dėlto, anot valymo laikų gen. prokuroro A.Višinskio - įrodymų karalienė). Šabloniškose situacijose tai tinka, tirti sudėtingesniems atvejams - nelabai padeda. Štai priversti Hitlerio aplinką prisipažinti, kad paraleliai dar dirbo amerikiečiams, Urugvajui ir Kentauro Alfos žvalgybai - be problemų . Bet ar tai palengvina palaikų identifikaciją ? Beje, iš to, ką teko girdėti, atrodo, kad nepaisant nuostabios tardytojų kvalifikacijos, kai kurie parodymų prieštaravimai liko nepaaiškinti ir nepašalinti.

Jei praktiškai visi būsimi įrodymai prieinami ir kontroliuojami - poziciją galima pasiruošti nepriekaištingą. Reikiamu momentu ištraukti iš rūsio žmogėną, nuo kurio makaulės darytais rentgenais jau pakeistos fiurerio nuotraukos ir pagal kurio duomenis pakoreguoti/perrašyti išliekantys užrašai, kurie gali būti panaudoti identifikacijai, šūviu ištaškyti galvą ir burnoje sutraiškyti ampulę, po to lavoną numesti kur reikia ir padegti - visiškai neįmanoma ? Nebūtina metų metais visai aplinkai demonstruoti, kad Hitleris turi antrininką. Juolab ir antrininkas - sąlyginis. Viskas, kas nudegs arba dėl ugnies poveikio identifikacijai nebetiks (tame tarpe ir didelė dalis minkštųjų veido audinių), nebūtinai turi būti panašu.

[ taisyta Spa 03 : 09:28 ]


Vieta: Vilnius
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston,
L'un aimait les Tommi's, l'autre aimait les Teutons.
Chacun, pour ses amis, tous les deux ils sont morts.
Moi, qui n'aimais personne, eh bien! je vis encore.

Georges Brassens, Les deux oncles

HEAT Spa 03 : 12:17
Komentarai: 235

Prisiregistruota: Geg 08 : 21:53
Na, kaip jie išmanė darbą nekomentuosiu - jų surašytų išvadų, kiek pamenu, nemačiau.

Nėra žygis į meka juos pamatyti. internetas net treška nuo tų protokolų.

Pilnai tikiu, kad sugebėjo palyginti lavono dantis ir protezus su Hitleriui priskiriamomis rentgeno nuotraukomis ir gautais dantisto ir jo asistentės parodymais. Klausimas - ar šie duomenys tikrai buvo teisingi.

Kiek menu, rusams kliuvo tik asistentas, gydytojas - amerikonams. Dar rusai bendrų žinių apie dantis gavo iš aplinkos - kasdieniame bendravime per 10 metų apie žmogaus problemas su dantimis paprastai sužinoma.

Ar tikrai nerealu surasti panašaus amžiaus žmogų su analogiškai nuprogresavusia paradontoze ir žandikauliu, panašiu į fiurerio? Padaryti analogiškus protezus ir kitas Hitleriui padarytas stomatologines operacijas - irgi nėra neįmanoma misija.


Įmanoma. Lygiai taip pat buvo kalbama po to, kai rasti Bormano palaikai su ampule dantyse. Kad antrininkas, kad Hitlerio dantistas meluoja, kad Bormanas PAR,Paragvajuje ar antarktidoje. O juk nemelavo.

Irgi "savo darbą išmanė ?". Čia ne visai sutinku. Jų "kvalifikacija" buvo stipriai orientuota į prisipažinimų išgavimą


Na, gana naivu būtų manyti, jog TSRS vadovavo tokie grybai, kurie nesuprato kokie trūkumai slypi "įrodymų karalienėje" ? Kad Stalinas rimtai tikėjo 56 000 lenkų šnipų, sugautų per valymą ? Kad TSRS tardytojams niekad nereikėjo teisybės, o ne prisipažinimo ? Skirtingi uždaviniai, skirtingi sprendimo būdai. Priemonės tik neribojamos.

Beje, iš to, ką teko girdėti, atrodo, kad nepaisant nuostabios tardytojų kvalifikacijos, kai kurie parodymų prieštaravimai liko nepaaiškinti ir nepašalinti.

Prieštaravimai ir rodo, kad buvo tyrimas, o ne rezultato gamyba. Beja, tardymui kryptis buvo nurodyta "Hitleris pabėgo, įrodyti tai", o ne "Patvirtinti kad lavonas Hitlerio".

Jei praktiškai visi būsimi įrodymai prieinami ir kontroliuojami - poziciją galima pasiruošti nepriekaištingą.

Galima. Tik kodėl turėčiau tuo tikėti? Tokia eiga reikštų kad buvo atidirbta sistema, planas. Tuo tarpu Gebelsas savo vaikus nuodija ir žudosi. Darytų tai jei būtų planas ? Bormanas laksto laksto nuo rusų bėgiais, kol galų gale ryja cianidą. Jie buvo per maži bosai trečiame reiche, kad jiems sugeneruotų po antrininką ?

Vieta: Vilnius

Kaukas Spa 03 : 12:58
Komentarai: 328

Prisiregistruota: Vas 04 : 15:47
Nesiremsiu ragais už teoriją, kuria pats gerokai abejoju (Hitleris Argentinoje).
Pasiknaisiojau interneto platybėse, minimi tie antrininkai, vienur daugiau, kitur mažiau. Ir prisiminimų būta, ir anekdotinių situacijų (sargybinis įleido Staliną ir pražilo gavęs velnių nuo atėjusio antrojo). Beliko paprašyti HEAT paneigti Gustavo Vellerio ar Felikso Dadajevo egzistavimą. Pastarasis, beje, sulaukė žilos senatvės ir slėpė savo partinę pakirtį net nuo žmonos. Gerai įsižiūrėjus atskirti galima:

Dadajevas užtarnautoje pensijoje:Vieta: Kaunas
"Ilgi ginčai rodo, kad tai, dėl ko žmonės ginčijasi, neaišku jiems patiems."

Volteras

MAS Spa 03 : 15:20
Komentarai: 102

Prisiregistruota: Spa 06 : 15:26
HEAT rašė:
Beja, tardymui kryptis buvo nurodyta "Hitleris pabėgo, įrodyti tai", o ne "Patvirtinti kad lavonas Hitlerio".


Galima plačiau? Ar nuorodą kokią?

Vieta: Vilnius

kaaatinaz Spa 03 : 15:50
Komentarai: 22

Prisiregistruota: Geg 27 : 11:13
[nuoroda]

Vieta: VI f.
Juokiasi puodas, kad katinas juodas.
[nuoroda]
[nuoroda]

Panzermeyer Spa 03 : 17:40
Komentarai: 333

Galima. Tik kodėl turėčiau tuo tikėti?


Neturėtum. Tikėjimas ar netikėjimas - religinė sritis. Kadangi istorija, kaip sakai, yra mokslas, turbūt tiksliau būtų kalbėti apie galėjimą įrodyti ar paneigti.

Dėl Bormano ir Gebelso (labai nesiplečiame - ne ta tema) irgi nėra taip vienareikšmiška.

Bormano likimas, kiek pamenu, buvo neaiškus iki visai nesenų laikų, ir dėl jo visai neseniai "atsiradusios" kaukolės kai kam taip ir liko neaiškumų. Tiesa, smulkiai, iki pirminių šaltinių, šia istorija nesidomėjau, o pasakojimų ir spėlionių perpasakoti nenoriu - žinai ir pats turbūt.

Gebelsas - atskira istorija. Kiek jis buvo "bosas" su realia valdžia - klausimas.


Vieta: Vilnius
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston,
L'un aimait les Tommi's, l'autre aimait les Teutons.
Chacun, pour ses amis, tous les deux ils sont morts.
Moi, qui n'aimais personne, eh bien! je vis encore.

Georges Brassens, Les deux oncles

HEAT Spa 03 : 22:44
Komentarai: 235

Prisiregistruota: Geg 08 : 21:53
Pasiknaisiojau interneto platybėse, minimi tie antrininkai, vienur daugiau, kitur mažiau

Internetas - toks dalykas, kur minima viskas. Problema yra kas rašo - realiai galintis žinoti žmogus, ar nuo viškaus nusivartęs konspirologas. Na, bet ne man tave mokyti, pats pukiai supranti.

Beliko paprašyti HEAT paneigti Gustavo Vellerio ar Felikso Dadajevo egzistavimą


Dadajevas man mažai įdomus, be to jį patikrinti problematiška - nėra prieinamos medžiagos.
Su Veleriu daug įdomiau, be to jis kaip ir į temą.
Taigi pagūglinus Velerio istorija atrodo taip:
Rusai gegužės 4 randa kanceliarijoje Hitlerio antrininko lavoną, kuris yra Veleris. Tai nufilmuota, bet kad tai antrininkas greita išrišamas, mat kojinės jo lopytos. (http://www.lebed.com/2001/art2524.htm)
Bezymianskis savo knygoje tą istoriją aprašo taip:
Rusai su vokiečiu Fosu kanceliarijos kieme, baseine, randa krūvą lavonų. Fosas randa Hitlerį, bet po minutės pats suabejoja, labai jau nepanašus. Istorija patvirtina du rusų karininkai.
Vėliau rusai prirenka vokiečių, kuriem liepiama atpažinti lavoną. Dauguma jų teigia kad tai ne Hitleris. Lavoną filmuoja kino operatoriai, bet jiems jau sakoma - greičiausiai tai ne Hitleris. Istorija baigiasi, kai atvyksta rusų diplomatas, dirbes Berlyne. Pasak jo, kad lavonas ne Hitlerio pasakys bet kas, matęs tikrą Hitlerį. Apie lavono tapatybę - nieko.(http://militera.lib.ru/research/bezymensky2/03.html)
Bet yra dar Kozlovas, Valstybinio archyvo direktoriaus pavaduotojas. Jis dirbo su "Mito" dokumentais. Ir rašo, kad 1946 buvo gautas pranešimas, kad Barnau mieste aptiktas labai į Hitlerį panašus žmogus. Karo metais gestapas jį tampė, liepdamas skustis ūsus, kad panašumas nebūtų toks akivaizdus. Gaila pačio doko nėra.(http://www.ogoniok.com/archive/2004/4872/45-60-63/)
Na dar apie tai tas pats autorius rašo čia: [nuoroda]
Bent kol kas man visiškai neatrodo, kad Veleris buvo hitlerio antrininkas. Turi ko konkretaus ?

MAS
Galima plačiau? Ar nuorodą kokią?

[nuoroda]
Na ir matyt Kozlovą verta perskaityti.

Neturėtum. Tikėjimas ar netikėjimas - religinė sritis. Kadangi istorija, kaip sakai, yra mokslas, turbūt tiksliau būtų kalbėti apie galėjimą įrodyti ar paneigti.


Sutinku. Bet antarktidininkai nieko neįrodinėja, džentelmeno garbės žodžiu remiasi

Bormano likimas, kiek pamenu, buvo neaiškus iki visai nesenų laikų, ir dėl jo visai neseniai "atsiradusios" kaukolės kai kam taip ir liko neaiškumų.

Kūnas rastas ar ne 72-tais, ten kur ir rodė liudininkas 1945-tais. 88-tais DNR patvirtino kad kaulai Bormano. Paskutinė teminė konspirologija - kad tipo žvyras pas kaulus raudonas, kaip argentinoje, o ne geltonas, kaip Berlyne. Įdomu , aišku, kokio velniuo kažkam prisireikė vilkti senio kaulus per vandenyną ir laidoti vietoj, kurią liudininkas nurodė prieš 30 metų. Humoristai, matyt

Gebelsas - atskira istorija. Kiek jis buvo "bosas" su realia valdžia - klausimas.

Na, Hitleriui asmeniškai buvo artimas, ministras, partijos veteranas. Nojaus arkoje bilietukas kaip ir priklausytų.

Vieta: Vilnius

Panzermeyer Spa 03 : 23:33
Komentarai: 333

Bet antarktidininkai nieko neįrodinėja, džentelmeno garbės žodžiu remiasi


Kol įtikinamai paneigti ir atmesti negalima - viena iš versijų. Nors ir paremta tik džentelmeno garbės žodžiu...

Paskutinė teminė konspirologija - kad tipo žvyras pas kaulus raudonas, kaip argentinoje, o ne geltonas, kaip Berlyne. Įdomu , aišku, kokio velniuo kažkam prisireikė vilkti senio kaulus per vandenyną ir laidoti vietoj, kurią liudininkas nurodė prieš 30 metų. Humoristai, matyt


Na, teoriškai senis galėjo turėti sentimentų galų gale būti palaidotas Faterlande. Oficialiai ir be klausimų. Dar, beje, rašė, kad ir dantų taisymo, lyginant su "priešmirtiniais" duomenimis, požymių būta (džentelmeno garbės žodis galbūt - netikrinau ). Žodžiu - peno fantastams daugybė. Ar jie neteisūs vien dėl to, kad fantastai? Teoriškai įmanoma. Praktiškai - įtikinamų įrodymų nėra.

Gebelsas - atskira istorija. Kiek jis buvo "bosas" su realia valdžia - klausimas.

Na, Hitleriui asmeniškai buvo artimas, ministras, partijos veteranas. Nojaus arkoje bilietukas kaip ir priklausytų.


Priklauso nuo Nojaus. T.y., nuo to, kas bilietukus dalina. Hitleris savo artimus partijos veteranus, jei reikėdavo reikalo labui, kišdavo į pakurą be didelių moralinių skrupulų. Gebelsas savo darbą buvo padaręs, giliame pogrindyje šlubas pliurpa propagandistas ir režimo veidas Nr. 2 reikalingas kaip pirtyje slidės. O klastotę prakišti originalų krūvoje - gerokai lengviau .
[ taisyta Spa 03 : 23:36 ]


Vieta: Vilnius
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston,
L'un aimait les Tommi's, l'autre aimait les Teutons.
Chacun, pour ses amis, tous les deux ils sont morts.
Moi, qui n'aimais personne, eh bien! je vis encore.

Georges Brassens, Les deux oncles

Kaukas Spa 04 : 01:16
Komentarai: 328

Prisiregistruota: Vas 04 : 15:47
Dėkui, HEAT, už nuorodas, bet tikiuosi nemanai, kad paminėjau tą Vellerį net nepasidomėjęs kas jis per paukštis. Buvo ne jo vieno pavardė, tingiu dabar raustis neto istorijoje.
Neatrodo man tikslinga diskutuoti tokiu itin nekonkrečiu klausimu, kaip Hitlerio mirties diena ir vieta.
Tuo mūsų požiūriai ir skiriasi, kad tau viskas taip aišku šiuo atveju, lyg pats būtum šalia stovėjęs Adolfui nusišaunant.
Aš gi nesiimu tvirtinti nei taip, nei priešingai.
Tiek populiariosios teorijos, tiek sąmokslo teorijos dažniausiai operuoja tais pačiais faktais – tiesiog sudeda iš jų skirtingą priežastinę grandinę. Tuo labiau, atskiros pripažintos teorijos sąmoningai nenori matyti tam tikrų faktų, o sąmokslo teorijos kartais sugalvoja dar ir tai, ko nėra.

Na, Hitleriui asmeniškai buvo artimas, ministras, partijos veteranas. Nojaus arkoje bilietukas kaip ir priklausytų.


Lyg ir priklausė pradžioje, bet išbraukė kažkodėl. Tiesa į Barseloną, ne į Nojaus arką Hitleris bent jau pirmu numeriu :P.S.
Trumpam grįžtant prie antrininkų.
Paklausčiau kitaip, nurodyk bent vieną rimtą priežastį, dėl kurios Hitleriui nebūtų sukurti antrininkai.

Todėl, kad jų nauda gerokai perdėta
.

Suprasti taip, kad vienodai lengva yra suplanuoti ir įvykdyti pasikėsinimą, ar paraduose, automobiliuose, tribūnose sėdės antrnininkai, ar tikrosios personos? Nesu konspirologas, netgi esu stiprokas skeptikas konspiracinių teorijų klausimu, tačiau kirba man mintis, kad ne be reikalo "Valkirija" buvo organizuota prie stalo su strateginiais žemėlapiais, kur joks antrininkas Hitlerio jau pakeisti negalėjo. Ir prieš tai, ir po to Hitleris (?) gan drąsiai išeidavo "į liaudį", mano kuklia nuomone, atentatą su fanatu mirtininku ar snaiperiu suorganizuoti lengviau nei įnešti du kilogramus trotilo į pasitarimų kambarį.
[ taisyta Spa 04 : 01:49 ]

Vieta: Kaunas
"Ilgi ginčai rodo, kad tai, dėl ko žmonės ginčijasi, neaišku jiems patiems."

Volteras

Junge Vas 24 : 17:40
Komentarai: 1

Prisiregistruota: Vas 24 : 17:37
Labai gerai parengtas straipsnis.
Tiesa, kiek teko skaityti, savo sekretorėms kalio cianido ampules Hitleris "padovanojo" dar balandžio 28 d.
Nelabai tikiu ta versija, kad Hitleris nenusižudė. Mano manymu, tai buvo tik SSRS paleistas gandas, kad rusai dar jaustų "nacionalsocializmo pavojų". Yra ekspertų išvados, kiek pamenu, Hitlerio dantisto, kuris paliudijo, kad lavonas šimtu procentų buvo Hitlerio.

Vieta: Lietuva

Panzermeyer Vas 25 : 04:28
Komentarai: 333

JEI dantisto liudijimas teisingas
Lavono identifikacija pagal dantis - geras metodas. Bet su išlyga, kad duomenys apie dantis, kurie lyginami su lavono analogiškais duomenimis, turi būti teisingi. Šiuo atveju, jei galvotume apie tai, kad buvo pamestas antrininko lavonas pėdsakų slėpimui, duomenis apie dentis (įrašus, net ir rentgeno nuotraukas) irgi galima suklastoti. Jau nekalbant apie dantisto paruošimą patvirtinti, kad čia tikrai "tie" dantys. Hitleris visose Berlyno poliklinikose juk nesigydė, viskas daugmaž vienoje vietoje. Sukeisti nėra misija neįmanoma, jei kam būtų reikėję. Identifikacija pagal dantis nebuvo kažkas naujo ir nematyto tuo metu, taigi tokiam identifikavimo būdui galėjo būti ruošiamasi, jei iš tiesų būtų buvę bandoma "prakišti" antrininko lavoną vietoje Hitlerio.

Nesakau, kad išties Hitleris nenusižudė. Tiesiog TSRS atliktas identifikavimas šitos prielaidos nepaneigia.


Vieta: Vilnius
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston,
L'un aimait les Tommi's, l'autre aimait les Teutons.
Chacun, pour ses amis, tous les deux ils sont morts.
Moi, qui n'aimais personne, eh bien! je vis encore.

Georges Brassens, Les deux onclesJūs turite būti prisijungęs kad pateikti pastabas šioje svetainėje, prašome prisijungti, arba, jei nesate registruotas spustelėkite čia prisijungti

Apklausa


Ar lankotės mūsų svetainės "Facebook" paskyroje ir ar ji Jums naudinga?Nesinaudoju "Facebook"

Naujienos skelbiamos šios svetainės "Facebook" paskyroje man yra svarbios.

Nemanau, kad šios svetainės paskyra "Facebook" yra reikalinga

Kita (parašykite savo nuomonę komentaruose).

Naršo
svečių:29
narių:0
Šiame puslapyje:1
Nariai: 4655, naujausias: vaaldas77
Rekomenduojame
http://www.ginklai.net/

http://www.istorikas.lt/

http://wikings.lt/lt/

Skaitiklis

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
Facebook
Svetainėje esančią informaciją laisvai galima naudoti tik mokslo tikslais (mokykliniams projektams, referatams, kursiniams darbams etc).
Visais kitais atvejais būtina gauti svetainės administracijos ir, jeigu atskirai nurodyta, kūrinių autorių sutikimą. Visada būtina svetainę nurodyti kaip informacijos šaltinį.
© www.antraspasaulinis.net 2003-2014 / el. paštas / naujienos
Užkrauta per:0.6695sek.0.2056užklausųDB užklausų133. Atminties panaudojimas3,636KB